Mükerremeddin Emir Sultan, İmam Birgivi – İzmir Ziyaretimiz Ağustos 2017