A Sultanım

A Sultanım sen var iken

Ya ben kime yalvarayım Ya HU

 

Allah Allah Hüve Rabbüna Rahmani

İrham bi fazli Şeyhina Geylani

 

İsmin gani Settar iken

Ya ben kime yalvarayım Ya HU

 

Allah Allah Hüve Rabbüna Rahmani

İrham bi fazli Şeyhina Geylani

 

Yunusu bi nuş eyleyen

Ya ben kime yalvarayım Ya HU

 

Allah Allah Hüve Rabbüna Rahmani

İrham bi fazli Şeyhina Geylani

 

Türlü derde huş eyleyen

Ya ben kime yalvarayım Ya HU

 

Yunus Emre

Abdülkadir Geylani

Abdülkadir el-Geylani züt'tasrifi fi'l-ekvani

Ya mevlaye ferda anhü rıdvanen'ala rıdvanı

 

El kutbül veliyyül-enceb ve'l-gavsüt-tırazül mezheb

Üdhul ila hımahü veşreb min hamri's-safa fil hani

 

El-bazül-aliyyül-eşheb el-gavsüt-tırazül-müsheb

Üdhul ila himahü veşreb min hamris-bafa fil-hani

 

Nadeynahu cüd aleyna şahedna lehü bürhana

Vezedna bihi iykana cellellahü zül-insani

 

Ya hadiye'l-matahaya kıf bi inni da'a min kalbi

Nadi ya hudater-rekbi rüddühü ala vel-hani

 

Ahbabi siluni atfen ve'skuni ledeyküm haffen

Vellahi eta fil-hani ma yedri heva escani

 

Ya Rabbi bi Muhyedini velali me-at-temkini

Atfen li-behaeddini el abdüd daifül fani

Açan Çiçeklere Meyva

Açan çiçeklere meyva

Verilmiyor Muhammedsiz

Haktan gelen derde deva

Bulunmuyor Muhammedsiz

 

Çok meşgul ol Kur-an ile

Seherlerde figan ile

Son nefeste iman ile

Ölünmüyor Muhammedsiz

 

Fakir kulun sana asi

Silinmez kalbimin pası

Gönüllerde Allah aşkı

Bulunmuyor Muhammedsiz

 

Bana senden vazgeç derler

Geçmek kolay olmuyor ki

Haktan inen uçurumlar

Geçilmiyor Muhammedsiz

 

Son ikramdır Cemalullah

Ağlayanlar görür vallah

Çünkü böyle diyor Allah

Görülmüyor Muhammedsiz

 

Yunus Emre

Açıldı Göklerin Babı

Muhammed ahsen-i hulk ile nebîlere bir taç oldu

Bu aşk ile yanıp, kalbinden mâlâyâ'ni ihraç oldu

Açıldı göklerin bâbı, O Hazrete minhac oldu

Ânın çün davet-i Mevlâ Muhammed'e mirâç oldu

 

Ânın çün gökleri geçti, huzura ilaç oldu

Şefaat kıl Yâ Resülullah...

 

Beden rahatını gece kendisine çok az etti

Göz yaşı ile Mevlâsına çok niyaz etti

Allah Allah, Allah Allah diye bazen coşkulu avaz etti

Ânın çün davet-i Mevlâ Muhammed'e miraç oldu

 

Alıp Cibril sidreye götürdü ancak

Dedi Cibril; yanarım Yâ Muhammed

Ben daha yürürsem bir parmak

Muhammed dedi; yanayım ben

 

Gerek aşıklara yanmak

Sarıldı refref-i aşka olur mu hiç yolda kalmak

Ânın çün davet-i Mevlâ Muhammed'e miraç oldu

Ânın çün gökleri geçti huzura o ilaç oldu

Şefaat kıl Yâ Resülullah..

 

Sebilci Hüseyin Efendi

Affet İsyanım Benim

Affet isyanım benim

Halim yaman Allah’ım

Ref et isyanım benim

Medet Aman Allah’ım

Halim yaman sultanım

 

Defterim dolu siyah

Amelim tekmil günah

Sensin kuluna felah

Medet Aman Allahım

Halim yaman sultanım

 

Ümmet et habibine

Gönüller tabibine

Rahmeyle garibine

Medet Aman Allahım

Halim yaman sultanım

 

Aşıki azad eyle

Cemalinle şad eyle

Kulum diye yad eyle

Medet Aman Allahım

Halim yaman sultanım

 

Muzaffer Ozak

Ağla Gözüm Ağla

Ağla gözüm ağla

Gülmezem gayrı(Hay Hay)

Gönül dosta gider

Gelmezem gayrı

 

Ne gam bu dünyada

Bin kez ölürsem(Hay Hay)

Anda ölüm olmaz

Ölmezem gayrı

 

Tatlı canım yansın

Aşkın oduna(Hay Hay)

Aksın kanlı yaşım

Silmezem gayrı

 

Beni irşad eden

Mürşidi kamil(Hay Hay)

Yeter bir el dahi

Almazam gayrı

 

Yunus bunu söyler

Aşkın dilinle (Hay Hay)

Gerçek aşık isen

Ölmezem gayrı

 

Yunus Emre

Ağla Matemdir Muharremdir Bugün

Ey şehid-i Kerbela’ya ağlayan

Ağla, mâtemdir Muharrem'dir bugün

Âteş-i hasretle sine dağlayan

Ağla, mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnle mâtemdir Muharrem'dir bugün

 

Ey “Sezâî” bilmiş ol Şâh-ı Hüseyn

Cümleye sevmektir anı farz-ı ayn

Şeksiz ehlullaha oldu nuri ayn

Ağla, mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnle, mâtemdir Muharrem'dir bugün

 

Hasan Sezai Efendi

Ağlatma Dervişleri Tez Gel Efendim

Yine arzuladım Sultanım seni

Ağlatma fakiri tez gel efendim

Ateşlere atıp yandırma beni

Ağlatma fakiri tez gel efendim

Ağlatma dervişleri tez gel Sultanım

 

Bu acizi mahsun koydun gurbette

Neyim vardı senden gayrı dünyada

Fazla düşürme gelde ahu feryata

Ağlatma fakiri tez gel Efendim

Ağlatma dervişleri tez gel Sultanım

 

Hayli oldu sen buradan gideli

Varsın şadan olsun Nevşehir ili

Bütün kardeşlerim bekliyor yolun

Ağlatma fakiri tez gel Efendim

Ağlatma dervişleri tez gel Sultanım

 

Bu güzel Nevşehir nur ile dolsun

Ordaki dervişler bahtiyar olsun

Ordaki kardeşler bahtiyar olsun

Yol ver Zül-Celal'im Sultanım gelsin

Ağlatma fakiri tez gel Efendim

Ağlatma dervişleri tez gel Sultanım

 

İstanbulu metheyledi Peygamber

İçinde toplanmış nice Mürşid var

İçinde toplanmış Sultanımda var

Gecem hayal oldu günüm ahu zar

Ağlatma fakiri tez gel Efendim

Ağlatma dervişleri tez gel Sultanım

 

Gördümki rüyamda Sultanım geldi

Aşkın zincirini boynuma saldı

Seninle gidenler hep geri geldi

Ağlatma fakiri tez gel Efendim

Ağlatma dervişleri tez gel Sultanım

 

Çok ağladım seni göreyim diye

Duan himmetini alayım diye

Rabbim n'olur bizi mahrum eyleme

Bekliyom yolunu tez gel Efendim

Bekliyom yolunu tez gel Sultanım

Akil Olan Zikreder

Akil olan zikreder

Her haline şükreder

Cümle mahluk zikreder

La İlahe İllallah

 

La mevcude İllallah

La maksude İllallah

La mabude İllallah

La İlahe İllallah

 

Helal lokma yiyelim

Mevlayı zikredelim

Allah Allah diyelim

La İlahe İllallah

 

Yaşlar aksın gözümden

Nur parlasın yüzünden

Gayrı çıksın özümden

La İlahe İllallah

 

Gaflet günah arttırır

Her masiva tartılır

Allah diyen kurtulur

La İlahe İllallah

Al Gönlümü Senden Yana

Ey cümle halkın maksûdu

Al gönlümü senden yana

Ey külli şey’in mevcudu

Al gönlümü senden yana

 

Budur yüreğim yâresi

Gitmedi yüzüm kâresi

Ey bîçâreler çâresi

Al gönlümü senden yana

 

Dâim sen ol dilde sözüm

Seni fikreylesün özüm

Gayrıya bakmasın gözüm

Al gönlümü senden yana

 

Mustafâ‘nın minnetine

Murtazâ’nın himmetine

Şol birliğin hürmetine

Al gönlümü senden yana

 

Ümmi Sinân der Yaradan

Götür perdeyi aradan

Kurtar beni bu yaradan

Al gönlümü senden yana

 

Ümmi Sinan

Aldanma Dünya Varına

Aldanma dünya varına

Gel ey gönül gel ey gönül

Ver gönlünü Allahına

Gel ey gönül gel ey gönül

 

İsyanı cürmü eylete

Batılla hakkı eyle bak

Tevhidi gönle eylete

Gel ey gönül gel ey gönül

 

Kuran hadis düstur sana

Ol daima haktan yana

Allaha kıl hamdü sena

Gel ey gönül gel ey gönül

 

Zekai Dede

Alemlere Rahmet Olarak Geldin

Alemlere rahmet olarak geldin

Ümmetine şefaat vaad eyledin

Güzel ahlakı sen itmam eyledin

Salat selam sana Ya Rasulallah

 

Ne büyük şeref sana ümmet olmak

Gösterdiğin doğru yola koyulmak

Kur’ana sarılmak namaza durmak

Senin öğündür Ya Rasulallah

 

Dinimiz islamdır elhamdülillah

Canımız fedadır fisebilillah

Günahlarımız çoktur bi içtibah

Bizlere şefaat Ya Rasulallah

 

Yunus Emre

Ali Almış Sancağını Eline

Ali almış sancağını eline

Çekilip giderler mahşer yerine

Hasan'ı Hüseyin'i almış yanına

Ah ümmetim diye ağlar Muhammed

 

Kıyâmet kopacak cânlar uyanır

Kâmil derviş mürşidine dayanır

Yüzün yere koymuş Hakk'a yalvarır

Ah Ümmetim diye ağlar Muhammed

 

Yunûs eydür gelin kadrin bilelim

Fırsat elde iken tevhîd edelim

Rûhu için çok salâvât verelim

Ah Ümmetim diye ağlar Muhammed

 

Yunus Emre

Allah Eyvallah

Hakdır Allah’ım

Muhammed mahım

Alidir şahım (Efendim)

Allah Eyvallah

 

Aliden hikmet

Veliden himmet

Dervişten hizmet (Efendim

Allah Eyvallah

 

Fatıma Zehra

Hatice Kübra

Nur-i Kibriya (Efendim)

Allah Eyvallah

 

Aşka burhanım

Sırrı rahmanım

Derde dermanım (Efendim)

Allah eyvallah

 

Münir-i kemter

Sizden ey server

İsteriz Kevser (Efendim)

Allah eyvallah

 

Münir Baba

Allah Yolu Yektir Yek

Allah yolu yektir yek La ilahe illallah

O birdir bir tektir tek La ilahe illallah

Gelin gönül diliyle diyelim hep ya Allah

Rahimde o Rahmanda La ilahe illallah

 

Hu Hu Hu Allah Hu Hu Hu Allah

Hu Hu Hu Allah La ilahe illallah

 

Binbir veren bir alan La ilahe illallah

Rabbimiz yüce Allah La ilahe illallah

Alemleri yaratan can veren cümle kula

Kainatın sahibi odur vallah ve billah

Her şeyin halıkı o La ilahe illallah

 

Allah yolu nurludur La ilahe illallah

Hep o yolda yürü dur La ilahe illallah

Eğer iki cihanın Aydın olsun istersen

Ona inan ve sığın La ilahe illallah

Allahu Allah

Ömrün yitirmiş viranemiyem

Aklın yitirmiş divanemiyem

 

ALLAHU ALLAH ALLAHU ALLAH

ALLAHU ALLAH ALLAHU ALLAH

 

Kanat vururum döner dururum

Yanar kururum pervanemiyem

 

Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim

Yolunu gözlerim mestanemiyem

 

Aşka Can feda olsa ne fayda

Aşk oku yayda kemanemiyem

 

Muzaffer Ozak

Allahümme Salli

Allahümme Salli Alel Mustafa

Bedi’ul Cemali Ve Bahril Vefa

 

Ve Salli Aleyhi Kema Yenbeği

Essadık Muhammed Aleyhisselam

Alma Tenden Canımı

Alma tenden canımı

Aman Allahım aman

Görmeden cananımı

Aman Allahım aman

 

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah HU HU HU

İLLALLAH HU

 

Aşıkız Muhammede

Ol resulu emcede

Koyma bizi firkate

Aman Allahım aman

 

Bir kez yüzün göreyim

Payine yüz süreyim

Canım anda vereyim

Aman Allahım aman

 

Yunus Emre

Amel Odur Ki

Amel o dur ki onda ola ihlas

Hulus olmayan amali nidersin

İç ol zehri ki bal olsun sonunda

Sonunda zehr olan balı nidersin

 

Derip dünyayı cem etme önünde

Seninle kalmayan malı nidersin

Riya ile bu halkı gör azıtma

O tacı hırkayı şanı nidersin

 

Kuru laf ile maksuduna girme

Yürü hal ehli ol pani nidersin

Niyazi isteyen hakkı bulurmuş

Gelin bir işte ihmali nidersin

 

Niyazi Mısri

Arşı Azâm Sallanır

Arşı azam sallanır derviş Allah dedikçe

Levhü kalem allanır derviş Allah dedikçe

Gelin Allah diyelim kalpten pası silelim

Alemler seyredelim derviş Allah dedikçe

 

Nerde Tevhid edilir melekler saf saf gelir

Hepsi tekbir getirir derviş Allah dedikçe

Zikrullaha başladı ismi Celal hızlandı

Arşı Alâ sallandı derviş Allah dedikçe

 

İner Hakkın Rahmeti Evliyalar Himmeti

İki cihan devleti derviş Allah dedikçe

Nasırı Allah olur Keramullahı bulur

Darül emanda kalır derviş Allah dedikçe

 

Nuru Hidayet doğar envarı hikmet yağar

Aşkullah kalbe doğar derviş Allah dedikçe

Fevz-i Mevla yar olur Zikrullah dildar olur

Tarik-i ağyar olur derviş Allah dedikçe

 

Zikreyle Hakkı dilde fırsat var iken elde

Hakka bulur bu yolda derviş Allah dedikçi

Lutfi’ye Hakdan kerem derdime buldum merhem

Feth ola bab-ı harem derviş Allah dedikçe

 

Alvarlı Efe

Aşık Oldum Ben Allah'ın Adına

Aşık oldum ben Allahın adına hay medet

Doyamadım lezzetine tadına

Şimdi girdim erenler meydanına hay medet

 

Bana Allah gerek cihan kar etmez

Benim gönlüm didar ister eylenmez

 

Derviş oldum gezdim dağ ile taşı hay medet

Irmak oldu aktı gözümün yaşı

Terk eyledim ana baba kardeşi hay medet

 

Allah Allah deyup her an ağlarım hay medet

Allahı andıkça kalmaz kararım

Bir oda düşmüşem daim yanarım hay medet

 

Bilmez misin Yunus Emre halini hay medet

Gece gündüz zikreyler cemalini

Görebilsem Allah’ın didarını hay medet

 

Yunus Emre

Aşıkı Yezdan

Aşık-ı Yezdan

Der Allah Allah

Talib-i irfan

Der Allah Allah

 

Gökte melekler

Yerde felekler

Suda samekler

Der Allah Allah

 

Hu diyen canlar

Canda cananlar

Aşkla yananlar

Der Allah Allah

 

Ahmet Kuddusi Baba

Aşıkız Muhammed'e

Aşıkız Muhammed’e

İnandık o sermede

Şanı büyük Ahmede

Kavuştur Rabbim bizi

Kavuştur Mevlam bizi

 

Sultanlar sultanına

Ol şefaat kanına

Dertliler dermanına

Kavuştur Rabbim bizi

Kavuştur Mevlam bizi

 

Dünyada ravzasına

Ukbada rızasına

Cennete sefasına

Kavuştur Rabbim bizi

Kavuştur Mevlam bizi

 

Cennete girenlere

Rahmete erenlere

Cemali görenlere

Kavuştur Rabbim bizi

Kavuştur Mevlam bizi

 

Tevfik Çapacıoğlu

Aşıkların Eğlencesi

Âşıkların eğlencesi zikri zatın Ya Rabbena

Cânlarının dinlencesi zikr-i zâtın yâ Rabbenâ

 

Ümmi Sinan fazlın ile gitmek isterler ol ile

Sen mahrum eyleme hele sırr-ı zatın Ya Rabbena

 

Ümmi Sinan

Aşk Bağrına Girsen Eğer

Aşk bağına girsen eğer

Derdin sana derman olur

Güllerini dersen eğer

Bir katre bin umman olur

 

Gönlünü Hak’ka bağlasan

İçini aşka dağlasan

Sular gibi hep çağlasan

Canlar sana canan olur

 

Mevlasını zikreyleyen

Ayetini fikreyleyen

Nimetlere şükreyleyen

Dil şehrine sultan olur

 

A.Ulvi Kurucu

Aşk Bezirganı

Aşk bezirganı

Sermaye canı

Bahadır gördüm

Cana kıyanı

 

Allah bahadır

Can terkin umar

Kılıç mı keser

Himmet diyeni

 

Aşık olanın

Nişanı vardır

Melamet olur

Belli beyanı

 

Mansuru gör ki

Enel hak dedi

Berdar ettiler

İşittik anı

 

Zinhar ey Yunus

Gördüm deme sen

Odda yakarlar

Gördüm diyeni

 

Yunus Emre

Aşk Meydanında

Ahmedim Ahmed

Ceddim Muhammed

Bulurlar rahmet efendim

Aşk meydanında

 

Hz. Bekir dilinde zikir

Hu deyip döner efendim

Aşk meydanında

 

Hz. Ömer belinde kemer

Hu deyip döner efendim

Aşk meydanında

 

Hz. Osman dilinde kur-an

Daima iman efendim

Aşk meydanında

 

Hz. Ali şüphesiz veli

Allahın aslanı efendim

Aşk meydanında

 

Hz. Musa elinde asa

Gidiyor Tur'a efendim

Aşk meydanında

Aşk Meydanında Saba Makamı

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah


Hazreti Ahmed Haktır Muhammed

Cümleye rahmet Efendim aşk meydanında


Hazreti Âdem tevbede her dem

Gözlerinde nem Efendim aşk meydanında


Hazreti Eyyub dertlere meclub

Dermana matlub Efendim aşk meydanında


Hazreti Lokman dertlere derman

Hakimdir her an Efendim aşk meydanında


Hazreti Musa elinde asa

Haktan bir nida Efendim aşk meydanında


Hazreti İsa nefesi deva

Hastaya şifa Efendim aşk meydanında


Medet ya ilahel âlemin müflisim geldim sadakatle kapına ya
Medet Ya İlâhel Alemin Müflisim geldim sadakatle kapına Ya Celil!


Nerde Musa, nerde İsa,

Nerde Yahya, nerde Nuh?

Suçlusun mademki, Sıddık tövbe et Mevlâm Celil!


Senin zülfün zincir ise Huu Mevlâm Huu!
Divanesi benim daiim Huu Mevlâm Huu!
Senin aşkin ateş ise Huu Mevlâm Huu!
Pervanesi benim daim Huu Mevlâm Huu!
Yeminime yemin olsun Huu Mevlâm Huu!
Peymânesi benim daim Huu Mevlâm Huu!
Aşkınla bizzat sen oldum Huu Mevlâm Huu!
Bîgânesi benim daim Huu Mevlâm Huu!


Allahhümme salli alel Mustafa
Bediul Cemali ve Bahril Vefa.
Ve salli aleyhi Kema yenbeği.
Es Sadik Muhammed Aleyhis Selam

Aşk Muhammed'in Aşkıdır

Gel gör beni aşk neyledi, yaktı yaktı kül eyledi

Daldım aşkın deryâsına, aşk Muhammed'in aşkıdır

 

Girdim Allah'ın yoluna, mâni olma ey dünya

Peygamberin izindeyim, iz Muhammed'in izidir

 

Her bahçenin gülü kokmaz, kokar râvzanın gülleri

Dâim durur rengi solmaz, gül Muhammed'in gülüdür

 

Medine her yerden efdâl, zira yatar Peygâmber

Medine şehrinden gelen, yel Muhammed'in yelidir

Aşkın Aldı Benden Beni

Aşkın aldı benden beni

Bana seni gerek seni

Ben yanarım dünü günü

Bana seni gerek seni

 

Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

 

Aşkın aşıklar öldürür

Aşk deryasına daldırır

Tecellisini doldurur

Bana seni gerek seni

 

Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene versen onu

Bana seni gerek seni

 

Derviş Yunus benim adım

Gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum

Bana seni gerek seni

 

Yunus Emre

Aşkı Habibin Bizleri Yaksın

Aşk-ı Habib’in bizleri yaksın

Aşkına Mevla’m gönlümüz kansın

 

Narımız nur et gönlümüz fethet

Bizlere rahmet mucizen olsun

 

Dinimle iman virdimdir Kur’an

Canımdır kurban yolunda olsun

 

Varlığım Sensin sağlığım Sensin

Kulunum Senin aşkını bulsun

 

Hakk’ın Habib’i aşkın tabibi

Yolun talibi şifayı bulsun

 

Aşkınla dolan duruyor kıyam

Huzurda her an dopdolu olsun

 

Aşkından eser Muhammed'e ver

Sermest olup ger viranen olsun

 

Muhibbî Sefer Efendi

Aşkın İle Aşıklar

Aşkın ile aşıklar

Yansın Ya Rasulallah

İçip aşkın şarabın

Kansın Ya Rasulallah

 

Şol seni seven kişi

Verir yoluna başı

İki cihan güneşi

Sensin Ya Rasulallah

 

Şol sevenlere sevene

Kıl şefaat onlara

Mü’min olan tenlere

Cansın Ya Rasulallah

 

Aşık oldum dildare

Bülbülüm şol gülzare

Seni sevmeyen nare

Yansın Ya Rasulallah

 

Aşık Yunusun canı

İlmi şefaat kanı

Alemlerin sultanı

Sensin Ya Rasulallah

 

Yunus Emre

Aşkın Kuluyuz Mevleviyiz Biz

Aşkın kuluyuz Mevlevîyiz biz

Sevgi yoluyuz Mevlevîyiz biz

Başımda sikke kâinât tekke

Çâr cihet Mekke Mevlevîyiz biz

 

Gelince vecde eyleriz secde

Kurân'a bende Mevleviyîz biz

Beş vakit ezan çağırır her an

İsmine hayrân Mevlevîyiz biz

 

Âhir ümmetiz ehl-i sünnetiz

Mest-i vahdetiz Mevlevîyiz biz

Hilkât sebebi Muhammed Nebî

Hakkın habîbi Mevlevîyiz biz

 

Hazret-i Sıddık Resûl'e sâdık

Yoluna âşık Mevlevîyiz biz

Hazret-i Ömer Fâruk-ül beşer

Adl ile söyler Mevlevîyiz biz

 

Hazret-i Osman Şehid-i Kur'ân

Ne bilsin nâdân Mevlevîyiz biz

Hazret-i Ali hidâyet Veli

İkrâr vereli Mevlevîyiz biz

 

Yâ Hazret-i Pîr ol bize dest-gîr

Ezelden takdîr Mevlevîyiz biz

Abd-i rû siyah acısın Allah

Her seherde ah Mevlevîyiz biz

 

Abdullah Uysal

Aşkın Odu Yüreğimi

Aşkın odu yüreğimi

Yaka geldi yaka gider

Garip başım bu sevdayı

Çeke geldi çeke gider

 

Ayrılık yetti canıma

Gelsin aşıklar yanıma

Aşk zincirin dost boynuma

Taka geldi taka gider

 

Bülbül eder zaru figan

Aşk oduna yandı bu can

Benim gönülcüğüm heman

Hak'tan geldi Hakk'a gider

 

Aşıklar durur sözüne

Gayrı görünmez gözüme

Eşrefoğlu yar yüzüne

Baka geldi baka gider

 

Eşrefoğlu Rumi

Aşkınla Yandır Sultanım Allah

Aşkınla yandır sultânım Allah

Şevkinle döndür sultânım Allah

 

Sensin ilâhım, püşt-ü penâhım

Affet günahım, sultânım Allah

 

Nefsimi bildir, aslımı buldur

Ölmeden öldür, sultânım Allah

 

Sensin ilâhım, püşt-ü penâhım

Affet günahım, sultânım Allah

 

Al beni benden, kaydı bedenden

Ayırma senden, sultânım Allah

 

Eyle Zekai, hamd-ü senayı

Daim duayı, sultânım Allah

 

Zekai Efendi

Ateş-i Aşkınla Yandır

Ateş-i aşkınla yandır kalbimi subhu mesâh

Çünkü hayran olmuşum ben bezm-i eleste sana

Hubbi dünyadan ayırma kalbimi senden yana

Ey habibi kibriyâ ismi Muhammed Mustafa

 

Tutunur tevfik bu yola arzu halimdir sana

Tut elim aktab-ı ebrâr kurb-i ahyâr aşkına

Böylece gelsin hidayet bu yakışır şanına

Ey habibi kibriyâ ismi Muhammed Mustafa

 

Tevfik Çapacıoğlu

Ay Dahi Güneş Dahi

Ay dahi güneş dahi

Nurundan Muhammed’in

Cümle şekerler tadı

Tadından Muhammed’in

 

Doğdu ümmetim dedi

Ümmetin kaydı yedi

Mevla ziyaret koydu

Sinine Muhammed’in

 

Muhammed bir denizdir

Cümle yerleri tutmuş

Evliyalar ördeği

Gölünde Muhammed’in

 

Evliyalar geldiler

Saf saf olup durdular

Canlar feda kıldılar

Yoluna Muhammed’in

 

Yetmiş bin hacı gider

Malı mülkü terk eder

Varıp ziyaret eder

Ravzasın Muhammed’in

 

Yunus Emre

Ay Doğdu Üzerimize

Ay doğdu üzerimize

Veda tepelerinde

Şükür gerekti bizlere

Allah'a davetinde

 

Sallallahu ala Muhammed

Sallallahu aleyhi vessellem

 

Sen güneşsin sen aysın

Sen nur üstüne nursun

Sen süreyya ışığısın

Ey sevgili Ey Rasul

 

Ey bizden seçilen elçi

Yüce bir davetle geldin

Sen bu şehre şeref verdin

Ey sevgili hoş geldin

 

Ey Rasul sana söz verdik

Doğruluktan ayrılmayız

Sen ey esenlik yıldızı

Senin sevginle doluyuz

Baba Bu Yol Nere Gider

Baba bu yol nere gider

Bu yol doğru Dosta gider

Ben bu yola kurban olam

Bu yol doğru Hakka gider

Bu yol doğru Dosta gider

 

Bu yola giren şad olur

Kalbi iman ve nur olur

Girmeyenler pişman olur

Baba bu yol nere gider

Bu yol doğru Hakka gider

Bu yol doğru Dosta gider

 

Medinenin yollarına

Bahçedeki güllerine

Kurban olam hallerine

Baba bu yol nere gider

Bu yol doğru Dosta gider

Bu yol doğru Hakka gider

 

Medinenin yolu uzun

Mevlam bana verse izin

Ravzasına sürsem yüzün

Baba bu yol nere gider

Bu yol doğru Hakka gider

Ben bu yola kurban olam

Bu yol doğru Dosta gider

 

Poyrazoğlu yolunu bul

Sen feyzini şeyhinden al

Gül için ağlıyor bülbül

Baba bu yol nere gider

Ben bu yola kurban olam

Bu yol doğru Dosta gider

Bu yol doğru Hakka gider

Bağrımdaki Biten Başlar

Bağrımdaki biten başlar

Muhammedin aşkındandır

Gözlerimden akan yaşlar

Muhammedin aşkındandır

 

Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah

Allah Hu Allah La İlahe İllallah

 

Sular gibi çağladığım

Ciğerimi dağladığım

Her seherde ağladığım

Muhammedin aşkındandır

 

Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah

Allah Hu Allah La İlahe İllallah

 

Seyfullah Nizamoğlu

Bayram O Bayram Olur

Mevlâ bizi affede

Gör ne güzel ıyd olur

Cürmü hatalar gide

Bayram o bayram olur

 

Merhamet ede Rahîm

Dermanı veren Hekîm

Lutfede lutf-i Kadîm

Bayram o bayram olur

 

Merhametin kânıdır

Affı kerem şânıdır

Hep ânın ihsânıdır

Bayram o bayram olur

 

El tuta kitâbını

Dil tuta hitâbını

Can tuta şitâbını

Bayram o bayram olur

 

Tevhîd ede zevk ile

Hakkı söyle şevk ile

Tasdîk inerse dile

Bayram o bayram olur

 

Lutfiye lutfu kerem

Dâhil-i bâb-ı harem

Dâima Allah direm

Bayram o bayram olur

 

Alvarlı Efe

Ben Bir Yakup İdim

Ben bir Yakup idim kendi halimde

Mevla'nın kelamı var idi dilimde

Aldırdım Yusuf’u Kenan ilinde

Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu

 

Yusuf'um hocadan okumaz oldu

Anın bülbül dili şakımaz oldu

Alnındaki nuru parlamaz oldu

Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu

 

Akardı Yakubun gözünün yaşı

Ah çektikçe eritir dağ u taşı

Yusufu kuyuya attı kardeşi

Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu

 

Ahmet Uzungöl

Ben Bu Aşka Düş Oldum

Ben bu aşka düş oldum

Aşk ateşiyle piş oldum

Yandım yandım külhan oldum HU

Aşkından dolanıyorum

Külhan gibi yanıyorum

Allaha yalvarıyorum HU

 

Zincir bana urgan bana

Ben gidiyorum haktan yana

Aşık oldum ben Allaha HU

Aşkından dolanıyorum

Külhan gibi yanıyorum

Allaha yalvarıyorum HU

 

Ufacık olur oranın taşı

Durmaz akar gözümün yaşı

Cümle peygamberler başı HU

Aşkından dolanıyorum

Külhan gibi yanıyorum

Allaha yalvarıyorum HU

 

Zincir tutmaz urgan tutmaz

Aşk ateşi hiç candan çıkmaz

Yanar yüreğim dumanım tütmez HU

Aşkından dolanıyorum

Külhan gibi yanıyorum

Allaha yalvarıyorum HU

Ben Bu Meclislerde

Ben bu meclislerde hayretler gördüm

Uyudum uyandım hep ayan gördüm

Habibin nurunu yanarken gördüm

 

Ben Hu demeyince eylenemem Hu

Allah demeyince sabredemem Hu

 

Semada melekler Hu diye döner

Ele ele vermişler Hakka giderler

Habibin nurunu tavaf ederler

 

Bir çeşme yaptırdım mermer taşından

Suyunu akıttım gözüm yaşından

Hiç vefa görmedim dünya işinden

 

Erenlerin piri Veysel Karani

Ebubekir,Ömer, Osman Ya Ali

Onlar peygamberin sevgilileri

 

Yunus Emre

Ben Bu Yolu Bilmez İdim

Ben bu yolu bilmez idim

Aşk gönlüme düştü gider

Aşk elinden dertli gönül

Kaynayu ben taştı gider

 

Kerim Allah Allah Allah

Rahim Allah Allah Allah

Ol Kerime Hu Deyelim

Hu hu Hu deyip aşka erelim

Hu Allah Hu Hu Rahman Hu Hu Seddar Hu

 

Aşk oduna yanmayanlar

Öleceğin sanmayanlar

Göz açıp uyanmayanlar

Şöyle gaflet bastı gider

 

Bu aşk bana bir düş idi

Hak müesser kılmış idi

Derviş yunus bir kuş idi

Halk içinden uçtu gider

 

Yunus Emre

Ben Dervişim Diyene

Ben dervişim diyene

Bir ün edesim gelir

Seğirdüben sesine

Varıp yitesim gelir

 

Sırat kıldan incedir

Kılıçtan keskincedir

Varıp anın üstüne

Evler yapasım gelir

 

Altında gayya vardır

İçi nar ile pürdür

Varuben ol gölgede

Biraz yatasım gelir

 

Derviş Yunus bu sözü

Eğri büğrü söyleme

Seni sigaya çeken

Bir Molla Kasım gelir

 

Yunus Emre

Ben Gelmedim Dava İçin

Benim bunda kararım yok

Ben yine gitmeye geldim

Bezirganım metağım çok

Alana satmaya geldim

 

Ben gelmedim dava için

Benim işim sevgi işi

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmağa geldim

 

Ol padişah ben kuluyum

Dost bahçesi bülbülüyüm

Ol hocamın bahçesinde

Şad olup ötmeye geldim

 

Yunus Emre aşık olmuş

Maşukun derdinden ölmüş

Gerçek erin kapısında

Ömrün harcetmeye gelmiş

 

Yunus Emre

Beni Senden Ayırma

Ey Allah’ım beni senden ayırma

Beni senin cemalinden ayırma

 

Seni sevmek benim dinim imanım

İlahi dini imandan ayırma

 

Şeyhim güldür ben onun bülbülüyem

İlahi bülbülü gülden ayırma

 

Eşrefoğlu senin kemter kulundur

İlahi kulu sultandan ayırma

 

Eşrefoğlu Rumi

Benim Adım Dertli Dolap

Benim adım dertli dolap

Suyum akar yalap yalap

Böyle emreylemiş Çalap

Derdim vardır inilerim

 

Dolap niçin inilersin

Derdim vardır inilerim

Ben Mevlâ'ya aşık oldum

Onun için inilerim

 

Beni bir dağda buldular

Kolum kanadım kırdılar

Dolaba lâyık gördüler

Derdim vardır inilerim

 

Ben bir dağın ağacıyam

Ne tatlıyım ne acıyam

Ben Mevlâ'ya duacıyam

Derdim vardır inilerim

 

Dağdan kestiler hezenim

Bozuldu türlü düzenim

Ben bir usanmaz ozanım

Derdim vardır inilerim

 

Yunus burda gelen gülmez

Kişi muradına ermez

Bu fanide kimse kalmaz

Derdim vardır inilerim

 

Yunus Emre

Benim Burda Kararım Yok

Benim burda kararım yok

Ben burdan gitmeye geldim

Bezirgânım metaim çok

Alana satmaya geldim

 

Ben gelmedim dava için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim

 

O hocamdır ben kuluyum

Dost bahçesi bülbülüyüm

O hocamın bahçesine

Şad olup ötmeye geldim

 

Siz Yunus'tan sorun haber

Dost kanda ise anda var

Haberi gel gör benden al

Ben onu görmeye geldim

 

Yunus Emre

Bihamdillah Derim Allah

Bihamdillah derim Allah

Alıp aklımı fikrullah

Dilimde zatın esması

Bana üns oldu zikrullah

 

Allah Allah Kerim Allah

Allah Allah Rahim Allah

Aleyke Ya Resulallah

Aleyke Ya Habiballah

 

Bu tevhidden murad olan

Cemali zata ermektir

Görünen kendi zatıdır

Değildir sanma gayrullah

 

Şems-i Tebriz bunu bilir

Ehad kalmaz fena bulur

Bu alem külli mahvolur

Hemen baki kalır Allah

 

Şemsi Tebrizi

Bilmem Nideyim

Bilmem nideyim (Allah Allah)

Aşkın elinden (Hay Hay)

Kande gideyim

Aşkın elinden

 

Sallallahu ala Muhammed

Sallallahu aleyke Ahmed

 

Meskenim dağlar (Allah Allah)

Gözyaşım çağlar (Hay Hay)

Durmaz kan ağlar

Aşkın elinden

 

Sallallahu ala Muhammed

Sallallahu aleyke Ahmed

 

Yunus’un sözü (Allah Allah)

Doğrudur özü (Hay Hay)

Kan ağlar gözü

Aşkın elinden

 

Yunus Emre

Bir Dem Gelir

Hak bir gönül verdi bana

Ha demeden hayrân olur

Bir dem gelir şâdân olur

Bir dem gelir giryân olur

 

Bir dem sanasın kış gibi

Şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşâretden doğar

Hoş bağ ile bostân olur

 

Bir dem gelir söyleyemez

Bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem dilinden dür döker

Dertlilere dermân olur

 

Bir dem çıkar arş üzere

Bir dem iner taht-es-serâ

Bir dem sanasın katredir

Bir dem taşar ummân olur

 

Bir dem cehâletde kalır

Hiç nesneyi bilmez olur

Bir dem dalar hikmetlere

Câlînus u Lokmân olur

 

Bir dem dev olur yâ peri

Vîrâneler olur yeri

Bir dem uçar Belkîs ile

Sultân-ı ins ü cân olur

 

Bir dem varır mescidlere

Yüz sürer anda yerlere

Bir dem varır deyre girer

İncil okur ruhbân olur

 

Bir dem gelir Îsâ gibi

Ölmüşleri diri kılar

Bir dem girer kibr evine

Fir'avn ile Hâmân olur

 

Bir dem döner Cebrâil'e

Rahmet saçar her mahfile

Bir dem gelir gümrâh olur

Miskin Yunus hayrân olur

 

Yunus Emre

Bir Gece Muhammed'e

Bir gece Muhammed’e

Çalap'tan geldi Burak

Seni okur zül-celal

Ne durursun kıl hazırlık

 

Sallallahu ala Muhammed

Sallallahu aleyhi vessellem

 

Kadem bir taşa bastı

Taş bile coştu vardı

Dur Ya Mübarek dedi

Öyle kaldı muallak

 

Nice bin yıllık yola

Bir anda vara gele

Yunus eydür kim ola

Ol Muhammed’dir mutlak

 

Yunus Emre

Bir Gün Olur Perdeyi Yâr Kaldırır

Bir gün olur perdeyi yâr kaldırır

Seyr-i cemal ile seni güldürür

 

Birgün olur nazlı nezaket yapar

Birgün olur cam-ı meyi doldurur

 

Birgün olur kahr u sitem cevr eder

Birgün olur yâr hareme aldırır

 

Birgün olur katline ferman eder

Birgün olur la’li ile kandırır

 

Birgün olur darb ile uryan eder

Birgün olur buseden usandırır

 

Birgün olur kuyine koymaz seni

Birgün olur naz ile uyandırır

 

Birgün olur dare çeker bend eder

Birgün olur lütfuna dayandırır

 

Birgün olur serzeniş eyler sana

Birgün olur buyine boyandırır

 

Birgün olur cahe atar lutfi’yi

Sonra mısır şahlığına aldırır

 

Alvarlı Efe

Bir İsmi Mustafa

Allah Allah Allah vahid layezal

Kerimün rahimün şefikul ibad

 

Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed

Allahümme salli ala Muhammed

Ruzi mahşerde bize eyle meded

 

Derviş musa halis eyle niyetin

Emrine intisal eyle hazretin

 

İşte budur doğru yolu cennetin

Allahümme salli ala Muhammed

Ruzi mahşerde bize eyle meded

 

Musa Dede

Bir Tahta Yaratmışsın

Bir tahta yaratmışsın

Halim anda yazmışsın

Mevlam ne yazdın anda

Kullar anı ne bilsin

 

Kerim Allah…

Rahim Allah…

Aman Allah…

 

Sekiz cennet yarattın

Habibine vaat ettin

Ana kafirler girmez

Mü’minlere ne dersin

 

Yedi tamu yarattın

Kafirlere vaat ettin

Ana mü’minler girmez

Hazzı olanlar girsin

 

Eğer hayır eğer şer

Eğer avret eğer er

Yazısında gülmeyen

Zahir yerde ne gülsün

 

Yüzüm kara elim boş

Bağrım yanık gözüm yaş

İnayet eyle mevlam

Yunus cemalin görsün

 

Yunus Emre

Bir Yeşil Sancaklı

Halet ile bana bir hal göründü

Bir yeşil sancaklı sultan göründü

Gözümün gördüğünü söylerim size

Bir yeşil sancaklı sultan göründü

 

Sancağını açtı şöyle yürüdü

Yüreğimin yağı içte eridi

Muhammedin nuru arşı bürüdü

Bir yeşil sancaklı sultan göründü

 

Sancağın ak idi döndü yeşile

Uyandım kendimi dövdüm taş ile

Ey allahım bir dahi göster düş ile

Bir yeşil sancaklı sultan göründü

 

Yunus Emre

Biz Dünyadan Gider Olduk

Biz dünyadan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Kılanlara selam olsun

 

La İlahe İllallah Allah

Derde derman Ya Allah

 

Ecel büke belimizi

Söyletmeye dilimizi

Hasta iken halimizi

Soranlara selam olsun

 

Derviş Yunus söyler sözün

Yaş dolmuş iki gözün

Bilmeyen ne bilsin bizi

Bilenlere selam olsun

 

Yunus Emre

Bizi Mahrumu Didar Eyleme

Ey güzel hüdam sen bizi böyle naçar eyleme

Cürm-ile aluda kılma hem günahkar eyleme

Burada ağlattın bizi ukbada azar eyleme

Lütfet Allah’ım bizi mahrumu didar eyleme

 

Ol kadar çokki günahım haddini fehmeylemem

Rahmetin deryası andan çok büyüktür gam yemem

Yakma Ya Rabbi cehennem ateşine mücrime

Lütfet Allah’ım bizi mahrumu didar eyleme

 

Cürmümü affeyle Muhammed Mustafa’nın aşkına

Hazreti Kübra vü Zehra murtezanın aşkına

Ol hasan ile hüseyni kerbelanın aşkına

Lütfet Allah’ım bizi mahrumu didar eyleme

Bizi Ol Dost Muhammed'den Ayırma

Yemmim Nahvel Medine Tera'l-Envar

Vagsud himama bina taha'l-Muhtar

Meded Allah sana sundum elimi

Bizi ol dost Muhammed’den ayırma

 

Gayrı kime arz ideyim halimi

Bizi ol dost Muhammed’den ayırma

Yemmim Nahvel Medine tera'l Envar

Vagsud himana bina Taha'l-Muhtar

 

Enbiya Evliya çıkar köşküne

Mest olurlar amber ile miskine

Hasanı Hüseynin demi aşkına

Bizi ol dost Muhammed'den ayırma

 

Yemmim nahvel Merdine teral envar

Vagsud himana bina taha'l-etvar

 

Sinan Ümmi söyler sözü gümansız

Niderler cesedi içinde cansız

Huri gılman gerekmez bana ansız

Bizi ol dost Muhammed’den ayırma

 

Ümmi Sinan

Bu Aklı Fikr ile

Bu aklı fikr ile

Mevla bulunmaz

Bu ne yaredir ki

Derman bulunmaz

 

Hay Allah Hay Allah

Allah Allah Allah

 

Deryalar içinde

Susuz gezerim

Beni kandıracak

Umman bulunmaz

 

Aşkın pazarında

Canlar satılır

Satarım canımı

Alan bulunmaz

 

Yunus öldü deyu

Sela verilir

Ölen hayvan imiş

Aşıklar ölmez

 

Yunus Emre

Bu Aşk Bir Bahri Ummandır

Bu aşk bir bahri ummandır

Buna haddi kenar olmaz

Delilim sırrı kur-andır

Bunu bilende ar olmaz

 

Süre geldik ezeliden

Pirim Muhammed Aliden

Şarabı lemyez elinden

İçenlerde humar olmaz

 

Eğer aşık isen yare

Sakın aldanma ağyare

Düş İbrahim gibi nare

Bu gülşende yanar olmaz

 

Kıyamazsan başu cane

Bırak dur girme meydane

Bu meydanda nice başlar

Kesilir hiç soran olmaz

 

Bak şu Mansur’un işine

Halkı toplamış başına

Enel hakkın firaşına

Düşenlerde güman olmaz

 

Seyfullah Nizamoğlu

Bu Cismim Ateşi Aşkınla

Bu cismim ateşi aşkınla Yansın Ya Rasulallah

Dü ceşmi hab-ı gafletten uyansın Ya Rasulallah

 

Hannan Allah Mennan Allah

Her dertlere derman Allah

Salâtullah Selâmullah

Aleyke Yâ Resulallah

 

Takıp boynuma zincir varaydım ravza-i pake

Görenler hep beni divane sansın Ya Rasulallah

 

Bu zalim nefsin elinden deli divaneyi kurtar

Yeterfisku kabahatler uyansın Ya Rasulallah

Bu Dergahta Yananlar Var

Yananlar var ey ihvanlar

Bu dergahta yananlar var

Haber verin Geylanime

Bu dergahta yananlar var

 

Bu dergah ki Kuddusidir

Rufaidir, Kadiridir

Yananların mihrabıdir

Bu dergahta yananlar var

 

Püryan olur sineleri

Pürhun olur ciğerleri

Ahuzar olur gözleri

Bu dergahta yananlar var

 

Seher vakti diz çökerler

Huu esmasını çekerler

O hasrete yaş dökerler

Bu dergahta yananlar var

 

Çalınır neyler, defleri

Zikir eyler dervişleri

Sar vurur semazenleri

Bu dergahta yananlar var

 

Celal Ciriş

Bu Dervişlik Yoluna

Bu dervişlik yoluna

Sıdk ile gelen gelsin

Hak'tan özge ne ki var

Gönlünden silen gelsin

 

Dervişlik dedikleri

Nihayetsiz denizdir

Bu payansız denizi

Mevcimi duyan gelsin

 

Dervişin gözü açık

Dünü günü uyanık

Bu söze mevlam tanık

Bakmadan gören gelsin

 

Bu Eşrefoğlu Rumi

Dervişliğe geleli

Nefsindendir çektiği

Nefsini bilen gelsin

 

Eşrefoğlu Rumi

Bu Gönül Şehrini

Bu gönül şehrini seyran ederken

Dedi bana sırrım seyran içinde

 

Derde düştün niçin derman ararsın

Aşıklar dert arar derman içinde

 

Mihneti rahat bil rahat ararsan

Rahat mı bulunur rahat içinde

 

Aşıklara karış aşık ola gör

Ne gevherler vardır ol kan içinde

 

Aç gözünü Eşref Hakkı zikreyle

Fezkuruni derler Kuran içinde

 

Eşrefoğlu Rumi

Bu Meydan Ala Meydandır

Tarikat Kurbi Rahmandır

Hakikat sırrı Sübhandır

Bu meydan âlâ meydandır

Bu meydan Özge meydandır

 

Meydana gelen aşıklar

Ciğeri Hakka yanıklar

Seherde hep uyanıklar

Bu meydan âlâ meydandır

 

Meydana münkir gelemez

Gelsede can sefa bulmaz

Burda açılan gül solmaz

Bu meydan âlâ meydandır

Budur Esmanın Hası

Budur esmanın hası

Siler kalplerden pası

İsmi azam duası

La İlahe İllallah

 

Cennetten çıktı adem

Dünyaya bastı kadem

Bunu söylerdi herdem

La İlahe İllallah

 

Taştı rahmet deryası

Gark oldu cümle ası

Dört kitabın manası

La İlahe İllallah

 

Şamda kırklar dağında

Erenler ocağında

Söyle gençlik çağında

La İlahe İllallah

 

Günahım çok nideyim

Hangi yola gideyim

Affetmezsen nideyim

La İlahe İllallah

 

Yunus Emre

Bugün Matem

Habib-i Kibriya ağlar

Bugün eyyam-ı matemdir

Aliyyel Murteza ağlar

 

Bugün matem bugün matem

Bugün eyyam-ı matemdir

Bugün ağla bugün ağla

Bugün eyyam-ı matemdir

 

Semavat-ı zemin ağlar

Bugün alem kara ağlar

Bugün hayrün-nisa ağlar

Bugün Üstadım Geldi

Bugün üstadım geldi

Aşk şarabın içirdi

Gül cemalin gösterdi

Benim güzel efendim

 

Allah’ım seni sevmiş

Benim dostumdur demiş

Rasulullah mühr etmiş

Benim güzel efendim

 

Geylanim makam verdi

Karani elin verdi

Rufai sancak verdi

Benim güzel efendim

 

Bedevi devlet verdi

Dussuki kucak açtı

Şazeli himmet etti

Benim güzel efendim

 

Nakşibend meydan açtı

Mevlana yürü dedi

Meydan senindir dedi

Benim güzel efendim

 

Bektaşimde gel dedi

Hem Hacı Bayram Veli

Gel bahçeme gir dedi

Benim güzel efendim

 

Hem zamanın kutbudur

Derdimin dermanıdır

Gönlümün sultanıdır

Benim güzel efendim

Bugün Üstadımı Gördüm

Bugün Üstadımı Gördüm

O gül yüzünü bize döndü

Çürük kalbe merhem sürdü

Himmet eyle nurlu Sultanım

 

Yoktur sultanımın eşi

Zamanımızın güneşi

Fakirlerin can yoldaşı

Himmet eyle güzel Sultanım

 

Üstadımda umman olmuş

Hal dervişler ona dalmış

Hem Mehdi'ye asker olmuş

Himmet eyle nurlu Sultanım

 

Dergahının önü mermer

Miski anber kokar her yer

Hep dervişler candan geçer

Himmet eyle nurlu Sultanım

Bunca Yıldır Bir Hiçliğe

Bunca yıldır bir hiçliğe

Gittim sana geliyorum

Yeter artık döne döne

Bıktım sana geliyorum

 

ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH

ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH

Yeter artık döne döne

Bıktım sana geliyorum

 

Bıraktım öfkeyi kini

Oldum bir rahmet ekini

Seni sevmenin zevkini

Tattım sana geliyorum

 

Aşk tokmağı deydi örse

Durmam gayrı dünya dursa

Dünden kalma neyim varsa

Attım sana geliyorum

 

Durdum ve düşündüm demin

Baktım bu yol daha emin

Ayrılmamaya bin yemin

Ettim sana geliyorum

Bülbül Gülün Hayranı

Bülbül gülün hayranı

Allah dertler dermanı

Nasip eyle kuranı

Allah mahrum eyleme

Bizi mahsun eyleme

 

Bülbül ten kafesinde

Dağlar inler sesinde

Ol arşın gölgesinde

Allah mahrum eyleme

Bizi mahsun eyleme

 

Bülbül taşta ne gezer

Kalem kaşta ne gezer

Şeyhi kamil olanın

Aklı başta ne gezer

Bülbülden Bir Nida

Bülbülden bir nida geldi güllere

Sefasın sürmeden göçtü gidiyor

Üftadeler yalın ayak yolları

Ağlayu ağlayu göçtü gidiyor

 

Bülbüller kokuyu güllerden alır

Mecnun dağa çıkar Leylayı bulur

Leyla Leyla derken Mevlayı bulur

Mevlanın aşkıyla yandı gidiyor

 

Pirim Abdülkadir giyer yeşili

Nur gibi parlıyor yüzü elleri

Ceddini sorarsan Muhammed nebi

Bülbül güle hayran bende şeyhime

 

Rufailer giyer pembe kırmızı

Tacının üstünde nurdan yıldızı

Evlatları tutar ateş nar közü

Bülbül güle hayran ben de şeyhime

 

Pirim Nakşibendi giyer beyazı

Tacının üstünde üç satır yazı

Evlatları için eder niyazı

Bülbül güle hayran bende şeyhime

 

Hazreti Mevlana’da sever dönmeyi

Döne döne alır onlar feyzini

Onada üstad olmuş Şems-i Tebrizi

Bülbül güle hayran ben de şeyhime

Bülbüller Nazda

Bülbüller nazda

Güller niyazda

Söyle namazda

Elhamdülillah

 

Yatma seherde

Bulasın derde

Söyle her yerde

Elhamdülillah

 

Oldum halveti

Buldum devleti

Geçtim zulmeti

Elhamdülillah

 

Kalbimde iman

Gönlümde sultan

Elimde ferman

Elhamdülillah

 

Muzaffer Ozak

Can Ahmed'im olmasaydı

Ne sen, ne ben var olurduk

Can Ahmed'im olmasaydı

Yana yana nâr olurduk

Can Ahmed'im olmasaydı

 

Ne toprak suya kanardı

Ne fidanlar boy atardı

Ne arılar bal yapardı

Can Ahmed'im olmasaydı

 

Sabah, akşam, gündüz, gece

Işık ışık, hece hece

Çözülmezdi bu bilmece

Can Ahmed'im olmasaydı

 

Ne toprakta gül biterdi

Nede bülbüller öterdi

Gündüz geceden beterdi

Can Ahmed'im olmasaydi

 

Celaleddin Ada

Can Ellerinden Gelmişem

Can ellerinden gelmişem

Fani mekanı neylerem

Ol mülke meylin salmışam

Ben bu cihanı neylerem

 

Aşkın şarabın içmişem

Dil gülşenine göçmüşem

Ben varlığımdan geçmişem

Namı nişanı neylerem

 

Dilden dile bin tercüman

Varken ne söyler bu lisan

Çün canı dildir her zaman

Lütfu mekanı neylerem

 

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Can Yine Bülbül Oldu

Can yine bülbül oldu

Har açılıp gül oldu(Medet Medet Medet)

Göz kulak oldu her yer

Her ne ki var af oldu(Medet Medet Medet)

 

Gönül o bahre daldı

Dilim tutuldu kaldı(Medet Medet Medet)

Girdim anın zikrine

Azalarım dil oldu(Medet Medet Medet)

 

Varlık dağını deldim

Ferhat bugün ben oldum(Medet Medet Medet)

Şirinime varmaya

Her canibim yol oldu(Medet Medet Medet)

 

Niyazi Mısri

Canı Dilden Aşık Oldum

Canı dilden aşık oldum

Muhammed’e Muhammed’e

Mevlam ümmet eyle bizi

Muhammed’e Muhammed’e

 

Hak dergahına girelim

Bizde murada erelim

Her dem salavat verelim

Muhammed’e Muhammed’e

 

Gökten kur’an inmedimi

Taç başına konmadımı

Hak habibim demedimi

Muhammed’e Muhammed’e

 

Akil olan irfan olsun

Yürek yansın püryan olsun

Bir canım var kurban olsun

Muhammed’e Muhammed’e

Can-ı Dil Müştak Oluptur

Canı dil müştak oluptur şehrine Peygamberin

Gözlerim muhtac oluptur nuruna Peygamberin

Yüzümüzre sürünüp ben varayım Ya Rabbena

Sürmeye kara yüzümü hakine Peygamberin

 

Ta yedi kat göklerin hem arşı seyran eyledi

İns-ü cin hayran oluptur yüzüne Peygamberin

Ol Ebubekir-ü Ömer Osman Aliyyel Murteza

Canımız olsun feda dört yarına Peygamberin

 

Asifadır yare ermek ister isen şemsi yar

Şartı yarın budurur yoluna Peygamberin

Asitanın yar ermek ister isen şems-i yar

Şartı yarın budurur yoluna Peygamberin

Can-u Dilden Aşıkam Billahi

Can-u dilden aşıkam billahi Beytullah'a ben

Gör beni daim münacat eylerim Allah'a ben

Senki mihnetle heba ettin cevahi ömrünü

Başladım şimden gerû nâti Resulûllah'a ben

 

Hazreti Azrail'e can vermeğe fahreylerim

Yüz sürünce Ravza-i pâki Habibullah'a ben

Gözlerim kan ağlasan hiç surmasun leylü nahar

Ta varınca Kabe-i Bünyad Habibullah'a ben

Canım Arzular Seni

Arayu arayu bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasip eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni

Ya Muhammed canım pek sever seni

 

Bir mübarek sefer olsada gitsem

Kabe yollarında kumlara batsam

Nur cemalin bir kez halde seyretsem

Ya Muhammed canım arzular seni

Ya Muhammed canım pek sever seni

 

Arafat dağıdır bizim dağımız

Orda kabul olur bizim duamız

Medinede yatar peygamberimiz

Ya Muhammed canım arzular seni

Ya Muhammed canım pek sever seni

 

Ali ile Hasan Hüseyin anda

Sevdası gönülde muhabbet canda

Yarın mahşer günü hak divanında

Ya Muhammed canım arzular seni

Ya Muhammed canım pek sever seni

 

Yunus medheyledi seni dillerde

Dillerde dillerde hem gönüllerde

Arayu arayu gurbet ellerde

Ya Muhammed canım arzular seni

Ya Muhammed canım pek sever seni

 

Yunus Emre

Canım Erenler Yolu

Canım erenler yolu

İnceden ince imiş

Süleymana yol kesen

Şol bir karınca imiş

 

Ben dervişim diyenler

Harâmı yemeyenler

Harâmın yenmediği

Ele geçince imiş

 

Dört kitabın manasın

Okudum hasıl ettim

Aşka gelince gördüm

Bir uzun hece imiş

 

İki kişi söyleşir

Yunusu görsem deyu

Biri derki ben gördüm

Bir aşık hoca imiş

 

Yunus Emre

Canım Kurban Olsun

Canım kurban olsun senin yoluna

Adı güzel kendi güzel Muhammed

Gel şefeat eyle kemter kuluna

Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

Mümin olanların çoktur cefası

Ahirette olur zevki safası

On sekiz bin alemin Mustafa’sı

Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

Yedi kat gökleri seyran eyleyen

Kürsünün üstünde cevlan eyleyen

Miraçta ümmetin hakdan dileyen

Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

Yunus neyler iki cihanı sensiz

Sen peygambersin şeksiz gümansız

Sana uymayanlar gider imansız

Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

Ya Resulallah Ya Habiballah

Ya Şefiallah Ya Nebiyallah

Sallallahu Ala Muhammed

Sallallahu Aleyhi Vesellem

 

Yunus Emre

Cem Olmuş Dervişlerin

Cem olmuş dervişlerin

Pirim Abdülkadirin

Yolunda sadıkların

Pirim Abdülkadirin

 

Sana direm ey kişi

Kalpten çıkar teşvişi

Odda yanmaz dervişi

Pirim Abddülkadirin

 

Evliyalar rehberi

Hakkın sırra mazharı

Başında kudret gülü

Pirim Abdülkadirin

 

Hak katında uludur

İki cihan yoludur

Eşrefoğlu kuludur

Pirim Abdülkadirin

 

Eşrefoğlu Rumi

Cihan İçre Şah Eder

Cihan içre şah eder

Kalpler üzere mah eder

Vasılı Allah eder

La İlahe İllallah

 

Arif sen ar eyleme

Zikri inkar eyleme

Yerini nar eyleme

La ilahe illallah

 

Nuri dilinde söyle

Can ravzasın nuır eyle

Hak ile huzur eyle

 

Zikre sen adet verme

Sakın onu azat kılma

Garik ol kendin bilme

La ilahe illallah

 

Zikreyle her nefeste

Çağır Allah'ı seste

Can bülbülü kafeste

La ilahe illallah

 

Kur'an'da biter işin

Hep sadıklar yoldaşı

Çal yerden yere başın

La ilahe illallah

 

Nûri

Cihanı Titreten Arslanlar Bizim

Allah Allah deyip atılın kuşlar

Cihanı titreten arslanlar bizim

Gazamız uğruna yıkılsın burçlar

Dökülen mukaddes al kanlar bizim!

 

Cahid-i Fillah’a can adamışız

Küfrün kâl’asına pençe atmışız

Serhat boylarında at oynatmışız

Kelle verdiğimiz meydanlar bizim!

 

Zindanlar boğamaz inancımızı

Kurşun durduramaz akıncımızı

Mevla bilemiştir kılıncımızı

Yaradan aşkına vuranlar bizim!

 

İman kılıçları kından sıyrılır

Zincirler mutlaka bir gün kırılır

O gün müslümana ced-düğün olur

Ya şehit ya gazi olanlar bizim!

Çağırırım Ey Dost Seni

Ey benim sultanım özüm

Hicranım çok gülmez yüzüm

Yakup oldum ağlar gözüm

Çağırırım ey dost seni

 

Şimdi cismimden cüdayım

Kurban canım ben fedayım

Yusuf gibi kuyudayım

Çağırırım ey dost seni

 

Gezinirim otağında

Ateş yanar bu bağrımda

Musa ile tur dağında

Çağırırım ey dost seni

 

Yüzüm gülmez bu dünyada

Kaldım artık ben sılada

Hüseynimle kerbelada

Çağırırım ey dost seni

Çün Gönlüm Sana Mübtela Düştü

Çün gönlüm sana mübtela düştü

Derd ü gam bana aşina düştü

 

Zühd ü takva’ya yar idim evvel

Aşk ile benden hep cüda düştü

 

Vaiz eydür gel aşkı terk eyle

Nideyim sabrım bi-vefa düştü

 

Kim seni buldu kendi yok oldu

Vaslına ey dost can baha düştü

 

Aşka uşşakın davet etmişsin

Can kulağına ol seda düştü

 

Bu Niyazi’nin hiç vücudunda

Zerre komadı hep yaka düştü

 

Niyazi Mısri

Dağlar İle Taşlar İle

Dağlar ile taşlar ile

Zikredeyim mevlam seni

Seherlerde kuşlar ile

Zikredeyim mevlam seni

 

Gökyüzünde İsa ile

Tur dağında Musa ile

Elindeki asa ile

Zikredeyim mevlam seni

 

Dertli sabır Eyyub ile

Gözü yaşlı Yakup ile

Ol Muhammed Mahbub ile

Zikredeyim mevlam seni

 

Yunus söyler dilleriyle

Hakkı seven kullarıyla

Ol fahri bilenleriyle

Zikredeyim mevlam seni

 

Yunus Emre

Daim Solmaz Bir Güldür

Ol evlad-ı Resuldür

Hak katında makbuldür

Daim solmaz bir güldür (Allah)

Sultan Abdülkadir Geylani

 

Dervişi olsa bir er

Ol anı candan sever

Nerde çağırsan erer (Allah)

Sultan Abdülkadir Geylani

 

Şeriatın dünyası

Tarikatın icadı

Muhyeddin oldu adın (Allah)

Sultan Abdülkadir Geylani

Demedim Mi Demedim Mi

Güzel aşık ecrimizi

Çekemezsin demedim mi

Bu bir rıza lokmasıdır

Yiyemezsin demedim mi

 

Demedim mi Demedim mi

Gönül sana söylemedim mi

 

Yemeyenler kalır naçar

Gözlerinden kanlar saçar

Bu bir demdir gelir geçer

Doyamazsın demedim mi

 

Dervişlik ulu dernekdir

Görene büyük örnekdir

Yensiz yakasız gömlekdir

Giyemezsin demedim mi

 

Pir Sultan Abdal

Derdine Derman İsteyen Gelsin

Derdine dermân isteyen gelsin

Cânına cânân isteyen gelsin

 

Mektebimizdir mekteb-i esmâ

İlm ile irfân isteyen gelsin

 

Geçdik yedi kat arz u semâyı

Sidre-i seyrân isteyen gelsin

 

Miraca çıktı ümmetim dedi

Vahdete mihmân isteyen gelsin

 

Cânını kurbân etmeğe Sâmi

Emr ile fermân isteyen gelsin

 

Sâmi Saruhani

Derman Arardım Derdime

Derman arardım derdime

Derdim bana derman imiş

Burhan sorardım aslıma

Aslım bana burhan imiş

 

Sağı solu gözler idim

Dost cemalin görsem deyu

Ben taşrada arar idim

Ol cân içinde cân imiş

 

Savmü salatı hac ile

Sanma sakın biter işin

İnsanı kâmil olmaya

Lazım olan irfan imiş

 

Mürşit gerektir bildire

Hakkı sana hakkal yakin

Mürşidi olmayanların

Bildikleri güman imiş

 

İşit Niyazi’nin sözün

Bir nesne örtmez hak yüzün

Hakdan ayan bir nesne yok

Gözsüzlere pinhan imiş

 

Niyazi Mısri

Dervişlik Baştadır

Dervişlik baştadır tacda değildir

Kızdırmak oddadır sacda değildir

Ararsan mevlayı kalbinde ara

Kudüs'te Mekke'de Hac'da değildir

 

Eğer bir mü'minin kalbin kırarsan

Hakka eylediğin secde değildir

Kabul et Yunusun erkan sözünü

Tizcek gelir başa geçcek değildir

 

Yunus Emre

Dervişlik Dedikleri

Dervişlik dedikleri bir acâyip duraktır

Derviş olan kişiye evvel dirlik gerektir

 

Kulluk eyle erene bakıp Hakk’ı görene

Senden haber sorana koy miskinlik gerektir

 

Hak ere benim dedi varlığın erde kodu

Erenlerin himmeti yerden göğe direktir

 

Bu dervişlik berâtın okumadı müftiler

Onlar ne bilsin onu bu bir gizli varaktır

 

Yunus sen ârif isen anladım bildim deme

Tut miskinlik eteğin âhir sana gerektir

 

Yunus Emre

Dervişlik Ne Güzel Sultanlık İmiş

Hayıf bunca benim geçen ömrüme

Dervişlik ne güzel sultanlık imiş

Hû dedikçe safâ verir gönlüme

Dervişlik ne güzel sultanlık imiş

 

Ya Hay, Hu Allah Hu Allah

Ya Ya Allah Hay Hay

 

Bakmaz mısın şu dünyanın hâline

Pâdişâhlar çare bulmaz ölüme

Derviş Yûnus sen de şükret hâline

Dervişlik ne güzel sultanlık imiş

 

Yunus Emre

Didemiz Giryan Sinemiz Suzan

Didemiz giryan sinemiz suzan

Ruhumuz hayran Kadirileriz biz

 

Cismimiz püryan derdimiz derman

Aşkımız burhan Kadirileriz biz

 

Seyr ile seyran, aşk ile devran

Ederiz her an Kadirileriz biz

 

Ölmeden öldük, sonra dirildik

Uçmağa girdik, Kadirileriz biz

 

Bizdedir halvet, Dost ile ülfet

Bulmuşuz vuslat, Kadirileriz biz

 

On iki Pir’re bendeyiz bende

Hak’kın yolunda Kadirileriz biz

 

Sami ko halkı, ara bul Hak’kı

Yoludur aşkı, Kadirileriz biz

 

Abdurrahman Sami Niyazi

Dil Hanesi Pür Nur Olur

Dil hanesi pür nur olur

Envarı zikrullah ile

İklimi dil mamur olur

Mimarı zikrullah ile

 

Her müşgil iş asan olur

Derdi dile derman olur

Canın içinde can olur

Esrarı zikrullah ile

 

Zikreyle hakkı her nefes

Allah bes baki heves

Kes gayrıdan ümidi kes

Tekrarı zikrullah ile

 

Gamgin gönüller şad olur

Dem besteler azad olur

Gümgeşteler irşad olur

Asarı zikrullah ile

 

Ahmet seni ikrar eder

Hem zikrini tekrar eder

İhlasını işar eder

Esrarı zikrullah ile

 

Sultan Ahmet Han

Dolap Niçin İnilersin

Dolap niçin inilersin

Derdim vardır inilerim İllallah

HU… HU… HU…

 

Ben mevlaya aşık oldum

Anın için inilerim İllallah

HU… HU… HU…

 

Aşık Yunus eder ahı

Göz yaşı siler günahı İllallah

HU… HU… HU…

 

Yunus Emre

Durmaz Lisanım

Durmaz lisanım

Der Allah Allah

Cismimde canım

Der Allah Allah

 

Dişim dudağım

Sadrım dimağım

Lahmimde canım

Der Allah Allah

 

Her demde Allah

Kevneyne ol şah

Bütün şemsü mah

Der Allah Allah

 

Çeşmim kulağım

Derdim ayağım

Yüzüm yanağım

Der Allah Allah

 

Etme Kuddusi

Gayr ile ünsi

Allah enisi

Der Allah Allah

 

Ahmet Kuddusi Baba

Durmaz Yanar Vücudum

Durmaz yanar vücudum Allah

Bizleride mahrum eyleme Allah

Sensin benim maksudum Allah

Bizleride mahrum eyleme Allah

Kullarını mahsun eyleme Allah

 

Halas eyle narından Allah

Ayırma didarından Allah

Cennette cemalinden Allah

Bizleride mahrum eyleme Allah

Kullarını mahsun eyleme Allah

 

Kandiller yana yana Allah

Dervişler döne döne Allah

Şükür erdik bugüne Allah

Bizleride mahrum eyleme Allah

Kullarını mahsun eyleme Allah

 

Gül bülbülün harmanı Allah

Ver derdime dermanı Allah

Son nefeste imandan Allah

Bizleride mahrum eyleme Allah

Kullarını mahsun eyleme Allah

 

Yunus Emre

Dü Cihanın Mefhari

Dü cihanın mefhari

Enbiyalar serveri

Aşkına ben müşteri

Koymuşam can-u seri

 

Sultan Burhan Deyyan Sübhan

Ya Hay Ya Hay Ya Hay Allah Hu

 

Bağı sıdkın bülbülü

Ciharyarın bir gülü

Ol Ebubekri veli

Aşıkan ser defteri

 

Bunların aşkıyla sen

Eyle gel mahv-i beden

Ol Hüseyn ile Hasen

Şehidan ser defteri

 

Mahfî

Ebeda

Ya Rab haberin nerden alalım

Bir kamil mürşide varalım

Hakkın yoluna kurban olalım

 

Bir anda sabah olmaz ebeda

Gözüme uyku girmez ebeda

Gönlüm teselli bulmaz ebeda

 

Gönül kuşunu eyleyemedim

Dünyaya mesken bağlayamadım

Yandı yüreğim ağlayamadım

 

Tazedir solmaz Hakkın gülleri

Mestane gezer saadet kulları

Gayet incedir Hakkın yolları

 

Ya Rab Er-Rahim ey lutfü Kerim

Yoluna kurban canım var benim

Ya Rab sen varken kime gideyim

Efendime Götürün

Yine bir ateşe düştüm yanarım

Arşa çıkar oldu ahi ile zanım

Efendimin çeşmesinden kanarım

Alın benim Efendime götürün

 

Alın benim Efendime götürün

Müşkül hallerimi orda bitirin

Kıtmir diye eşiğine yatırın

Alın beni sultanıma götürün

 

Gizli gizli aşkın dumanı

Her zaman kurbandır aşığın canı

Ağla gözüm ağlamanın zamanı

Alın beni Efendime götürün

 

Dertliyim derdimi bilecek odur

Biçare halimi görecek odur

Yarama merhemi sürecek odur

Alın benim Efendime götürün

 

Vallahi görmüşem efendim sizi

Yüksek makamlara geçiyor nazın

Kapına kabul et bu kara yüzü

Alın benim Efendime götürün

El Meded Meded

Lî hamseti utfî bihâ

Ha-rel vebâ-il hatıma

 

El Mustafâ vel Mürtezâ

Ve ebna hü mâvel Fâtıma

 

El Meded Meded-il Meded

Ya Resulallah Meded

 

Yamen latifü lem yezel

Utfu binâ fi ma nezel

 

Entel kavi yüneccinâ

An kahrıke yövmel halel

 

El Meded Meded-il Meded

Ya Resulallah Meded

 

Abdulkadir Geylani

Elestü bi Rabbiküm Hitab Olundu

Elestü bi rabbiküm hitâb olunduk

Kâlû belâ dedik Hakk'a kul olduk

Allah Allah diyerek huzûra durduk

Bende-i âl-i abâ Hüseynîyiz biz

 

Cân u tenden geçip halkabend olduk

Aşk-ı Muhammedî'yi Aşkî'de bulduk

Aşkın ile Mevlam bî-karâr olduk

Bende-i âl-i abâ Hüseynîyiz biz

 

Sözlerim doğru lâkin uymaz özüme

Hâfız kulun aczini vurman yüzüne

Şeyhim himmet eyle varam izine

Bende-i âl-i abâ Hüseynîyiz biz

 

Hafız Nezih Tolan

Elhamdülillah

Bir acep onulmaz derdim var benim

Derde derman buldum elhamdülillah

Vasıl oldum Muhammed Mustafa'ya

Ağlar iken güldüm elhamdülillah

 

Açıldı sır babı şeyhim yüzünden

Can sefalar buldu tatlı sözünden

Masiva tozunu gönül yüzünden

Tevhid ile sildim elhamdülillah

 

Bir şehre vardım ki adı bilinmez

Bir bahre daldım ki merci bulunmaz

Mürde dil oluben geri dönülmez

Ölmeden ben öldüm elhamdülillah

 

Hakkın dergahına tutmuşum elim

Gördüğüm halleri şerheyler dilim

Hiçlik ummanına uğradı yolum

Fenafillah oldum elhamdülillah

 

Yunus Emre’m kamil oldu imanın

Vasılı illallah oldu bu canın

La mekan şehridir şimdi mekanın

Bekabillah oldum elhamdülillah

 

Yunus Emre

Erler Demine

Erler demine destur alalım

Pervaneye bak ibret alalım

Aşkın ateşine gel bir yanalım

 

Dost…Dost…Dost…Dost…

Devrana girip seyran edelim

Eyvah…. demeden Allah diyelim

La İlahe İllallah La İlahe İllallah

La İlahe İllallah HU

 

Günler geceler durmaz geçiyor

Sermayen olan ömrün bitiyor

Bülbüllere bak efgan ediyor

Ey gonca açıl mevsim geçiyor

 

Ey yolcu biraz dur dinle beni

Kervan geçiyor sen kalma geri

Yusuf denilen dünya güzeli

Fethetti bugün kalbin seferi

 

Tahsine Hanım

Evliyanın Huzuruna

Evliyanın huzuruna

Varmayınca durulur mu

Esrik eder aşk Adem’i

Yanmayınca durulur mu

 

Aşkın yakar kuru yaşı

Hem ağlatır dağı taşı

Aşk atına binen kişi

Hiç usanıp yorulur mu

 

Gurrap gibi ötmeyinen

Tembel tembel yatmayınan

Helal haram yutmayınan

Cennet cemal bulunur mu

Ey Allah'ım Seni Sevmek

Ey Allah’ım seni sevmek

Ne güzeldir ne güzeldir

Yoluna canımı vermek

Ne güzeldir ne güzeldir

 

Şol ismi zatını sürmek

Visalin gülünü dermek

Cemali pakini görmek

Ne güzeldir ne güzeldir

 

Sürüp dergahına yüzler

Döküp yaşı yer gözler

Bir olsa gece gündüzler

Ne güzeldir ne güzeldir

 

Risalim derdine düşmek

Yanıp aşk oduna pişmek

Sonunda sana erişmek

Ne güzeldir ne güzeldir

 

Niyazi Mevlayı bulmak

Yanında eğlenup kalmak

Vrıp bir ile bir olmak

Ne güzeldir ne güzeldir

 

Niyazi Mısrî

Ey Âşıkan Ey Âşıkan

Ey âşıkan ey âşıkan illallâhu

Âşk mezhebi dindir bana illallâhu

Gördü gözüm dost yüzünü illallâhu

Yas kamu düğündür bana illallâhu

 

Dost aşkına ulaşanlar illallâhu

Dünya ahiret bir ona illallâhu

Ezel ebet sorar isen illallâhu

Dün ile bugündür ona illallâhu

 

Yunus seni din edindi illallâhu

Din nedir iman edindi illallâhu

Âşka bu gün yarın n’olur illallâhu

İşim budur ondan sonra illallâhu

 

Yunus Emre

Ey Aşıkı Dildade

Ey aşıkı dildade

Gel nuş idelim bade

Bir bade gerek anma

Kimi içile mevade

 

Can Allah Canan Allah

Canlar sana kurban Allah

Hay kalbim zikrullah

La ilahe İllallah

Muhammedur Rasulullah

 

Bir kez içen aşıktır

Aşkında o sadıkdır

Aşk ona hem layıktır

Mecnun ile Ferhade

 

Bir çeşmenin başına

Bir testiyi koyarsan

Kırk yıl orda dursada

Kendi dolası değil

 

Ten fanidir can ölmez

Çün gitti geri gelmez

Ölürse bu ten ölür

Canlar ölesi değil

 

İşit bu Sezai’den

Ne gördü fenaiden

Dost yüzünü gösterdi

Mir’ati mücellade

 

Sezaî

Ey Dost Cemalin Görenler

Sefa geldiniz erenler

Kerem kıldınız yarenler

Ey Dost Cemalin görenler

Yardımcımız Allah olsun

 

Sefa kadem getirdiniz

Bizi Hakka yetirdiniz

Maksuduma erdirdiniz

Yardımcımız Allah olsun

 

Doyamadım hulkunuza

Canar feda olsun size

Sizin gibi dostlar bize

Hergün gelsin mihman olsun

 

Bizi seven kardeşleri

Bizde severiz onları

Bizi sevmeyen kardeşler

Varsın Mısır'a sultan olsun

 

Aşık Yunus sen yan yürü

Erenlere yalvar yürü

Öp ellerin gir içeru

Onlar senden razı olsun

 

Yunus Emre

Ey Enbiyalar Serveri

Ey enbiylar serveri

Ey evliyalar rehberi

Ey ins-ü cin peygamberi

Ehlen ve sehlen merhaba

 

Ya Mustafa Ya Müçteba

Ehlen ve sehlen merhaba

Ahmet Muhammed Mustafa

Ehlen ve sehlen merhaba

 

Sen canların cananısın

Dertlilerin dermanısın

Alemlerin sultanısın

Ehlen ve sehlen merhaba

 

Allah’u ekber şanehu

Gadcaene burhanehu

Sultanehu subhanehu

Ehlen ve sehlen merhaba

 

Aşık Yunus söyler sözü

Dergahına sürer yüzü

Mahşerde sevsinler bizi

Ehlen ve sehlen merhaba

 

Yunus Emre

Ey Gönül Bakma Cihana

Ey gönül bakma cihana

Gün gelir seyran gider

Durma ağla gözlerim gel

Bu kafesten can gider

 

Sağlığı sen bil ganimet

Gönlünü Allaha ver

Çağrılır kabre gidersin

Sonra bu meydan gider

 

Hazır ol mevte Kelami

Gafil olma bir nefes

Dost gider düşman gider

Ağ yar gider ihvan gider

 

Keramî

Ey Padişahı Zül Kerem

Ey Pâdişâh-ı zü´l-kerem

Feyz eyle bu bî-çâreye Hay

Cûdun yanında katreyim

Lütf eyle bu âvâreye Hay

 

Açtın inayetten kapu

Dedin bize lâ taknatu Hay

Senden ümîd eyler kamu

Hiç kimse girmez araya Hay

 

Aciz benim, kudret senin

Asi benim, rahmet senin Hay

Hasta benim, şerbet senin

Sen merhem sür bu yareye Hay

Ey Rahmeti Bol Allah

Ey Allahım ey Allah

Senden gayri yok ilah

Günahlarım affeyle

Ey Rahmeti bol Allah

 

Ya Allah Hu Allah

Ey Rahmeti bol Allah

 

Kullar senin kulların

Günahı çok bunların

Rabbi sensin onların

Ey Rahmeti bol Allah

 

Ben müflisim ey gani

Nedir derdim dermanı

Ver aşkı Muhammedi

Ey Rahmeti bol Allah

 

Muhibbiyi affeyle

Büyük günahlar ile

Aşkı nakşet gönlüne

Ey Rahmeti bol Allah

 

Muhibbi Sefer Dal

Ey Rahmeti Bol Padişah

Ey Rahmeti bol padişah(Aman Allah)

Cürmüm ile mevlam geldim sana

İsyan ile mevlam geldim sana(Allah)

Ben işledim hadsiz günah(Aman Allah)

Cürmüm ile mevlam geldim sana

İsyan ile mevlam geldim sana(Allah)

 

Senin adın Gaffar iken(Aman Allah)

Ayb örtücü mevlam seddar iken

Kime gidem sen var iken(Aman Allah)

Cürmüm ile mevlam geldim sana

İsyan ile mevlam geldim sana(Allah)

 

Kuddusi isyanda şedid (Aman Allah)

Kullukta bir mevlam battal pelit(Allah)

Der kesmezem senden ümit(Aman Allah)

Cürmüm ile mevlam geldim sana

İsyan ile mevlam geldim sana(Allah)

 

Ahmet Kuddusi Baba

Ey Rasulullah'ın Dostu

Ey Rasulullah'ın dostu

Yalvarırız imdat eyle

Kurtar Allah için dostu

Yalvarırız imdat eyle

 

Bu derde düştük düşeli

Eser her an sevda yeli

Ey veliden üstün veli

Yalvarırız imdat eyle

 

Karani Veysel Karani

Yalvarırız imdat eyle

 

Sen bizim mürşidimiz ol

Nurla dolsun karanlık yol

Tutmuyor el ayak hem kol

Yalvarırız imdat eyle

 

Gönül kapımızı açtık

Coşup seller gibi taştık

Hep o sevdanla dolaştık

Yalvarırız imdat eyle

Ey Risalet Tahtının

Ey risalet tahtının Hurşid-i Mah-ı Enveri

Vey nübüvvet mazharı ahir zaman Peygamberi

 

Hak Senin Şanında Levlâk okudu Ya Mustafa

Yani Sensin nur Muhammed Kâinat'ın rehberi

 

Sure-i Şemsi Duha geldi cemalin şanına

Alemi kıldı münevver ba kemalin enveri

 

Ya Rasulallah şefaat kıl Gazali hasteye

Bir günahkâr ümmetindir hem kamunun kemteri

Ey Vâhid ü Ferd ü Samed

Ey Vâhid-ü Ferd-ü Samed

Senden meded senden meded

Ey Lem yekun küfven Ahad

Senden meded senden meded

 

Estağfirullah El Âzim

Yâ Resulüm sen rehberim

 

Ey katreyi ummân eden

Ey nutfeyi insân eden

Ey derdlere dermân eden

Senden meded senden meded

 

Estağfirullah El Âzim

Yâ Resulüm sen rehberim

 

Yâ Rab Hüdâyî derd-mend

Âvâre kaldı müstemend

Vaslından olsun behre-mend

Senden meded senden meded

 

Aziz Mahmud Hüdayi

Eyle Bizi

İlahi cennet evine

Girenlerden eyle bizi

Yarın anda cemalini

Görenlerden eyle bizi

 

Ya Hayy u ya Kayyum Samed

İhsanına yokdur meded

Firdevs bahçesinde ebed

Kalanlardan eyle bizi

 

Bu dünyanın cefası çok

Kimi aç gezer kimi tok

Şol mizanda sevabı çok

Gelenlerden eyle bizi

 

Mü’minlere rahmet ola

Münafıklar mahrum kala

Yunus gider doğru yola

Gidenlerden eyle bizi

 

Yunus Emre

Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler

Gaflet ile hakkı buldum diyenler

Er yarın hak divanında bellolur

Ahret tedarikin gördüm diyenler

Er yarın hak divanında bellolur

 

Kiminin adı sofi kiminin derviş

Derviş isen kardeş hak yola çalış

Gizlice yollardan sen hakka eriş

Er yarın hak divanında bellolur

 

Devletliğim diye fakire gülme

Gülüp gülüp yahu kem nazar kılma

Ölüm vardır kardeş sen gafil olma

Er yarın hak divanında bellolur

 

Yunus Emre

Gaflet Uykusundan

Gaflet uykusundan yatar uyanmaz

Can gözü kapalı gafilan çoktur

Hak sözü dinlemez asla inanmaz

Kalbi çürük fesad cahilan çoktur

 

Kur-anla sünnete vermez özünü

Gaflet uykusundan açmaz gözünü

Taştan katı beter söyler sözünü

Bed ameli cahil münkiran çoktur

 

Genç Abdal herkesi dost olur sanma

Her kurban derisi post olur sanma

Her yüze güleni dost olur sanma

İçi kafir dışı Müslüman çoktur

 

Genç Abdal

Gani Mevlam Nasip Etse

Gani mevlam nasip etse

Varsam ağlayu ağlayu

Medine’de Muhammed'i

Görsem ağlayu ağlayu

 

Hüccac döner yane yane

Ciğerim döndü püryane

Şol zemzemden kane kane

İçsem ağlayu ağlayu

 

Çevre yanı kesme kaya

El kaldırıp amin diye

Arafat'taki vakfeye

Dursam ağlayu ağlayu

 

Tenim yapışsa tenime

Lebbeyk öğretse dilime

İhram bezini belime

Sarsam ağlayu ağlayu

 

Derviş Yunus der can ile

Kul olmuşum iman ile

Dilim zikri Kur-an ile

Varsam ağlayu ağlayu

 

Yunus Emre

Gece Demez Gündüz Demez

Gece demez gündüz demez

Yaktı beni beni aşk ateşi

 

Bu aşka düşmeyen bilmez

Yaktı beni beni aşk ateşi

 

Pervaneyim dönüyorum

Cayır cayır yanıyorum

 

Ben o yari arıyoum

Yaktı beni beni aşk ateşi

Gel Gel Yanalım Ateşi Aşka

Gel gel yanalım ateşi aşka

Şule verelim Allah ateşi aşka

Aşk ehli ölmez yerde çürümez

Yanmayan bilmez Allah ateşi aşka

 

Evvel aldandım pek kolay sandım

Kat be kat yandım Allah ateşi aşka

Aşk ehli ölmez yerde çürümez

Yanmayan bilmez Allah ateşi aşka

 

Ey padişahım affet günahım

Yanmaktır karım Allah ateşi aşka

Aşk ehli ölmez yerde çürümez

Yanmayan bilmez Allah ateşi aşka

 

Seyyid Nesimi terk etti resmi

Yandır bu cismi Allah ateşi aşka

Aşk ehli ölmez yerde çürümez

Yanmayan bilmez Allah ateşi aşka

 

Seyyîd Nesîmî

Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Ben yürürem yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne akilem ne divane

Gel gör beni aşk neyledi

 

Gel gör beni beni aşk neyledi

Derde giriftar eyledi

 

Gah eserim yeller gibi

Gah tozarım yollar gibi

Gah coşarım seller gibi

Gel gör beni aşk neyledi

 

Ben Yunus’um biçareyim

Aşk elinden avareyim

Baştan ayağa yaleyim

Gel gör beni aşk neyledi

 

Yunus Emre

Gel Hakkı Zikredelim

Kalbin coşup ürpersin

Gel hakkı zikredelim

İman kemale ersin

Gel hakkı zikredelim

 

Allahı çok zikreyle

Ayetini fikreyle

Nimetlere şükreyle

Gel hakkı zikredelim

 

İstiğfarla kalbi yu

Batıl sevdaları ko

Varlığından gaye bu

Gel hakkı zikredelim

 

Zikir kalbe şifadır

Aşıklara sefadır

Nimetlere vefadır

Gel hakkı zikredelim

 

Mehmet Emin Efendi

Gel Zikredelim Ya Hû

Allah emrin tutalım

Rahmetine batalım

Bülbül gibi ötelim

Gel zikredelim YA HU

 

Derde derman zikrullah

Affet bizi YA Allah

Fezkuruni der Allah

Gel zikredelim YA HU

 

Allah adı dillerde

Sevdası gönüllerde

Şol korkulu yerlerde

Gel zikredelim YA HU

 

Allah adı uludur

Emrin tutan kuludur

Dervişlerin yoludur

Gel zikredelim YA HU

 

Mehmet Emin Efendi

Gelin Bu Çay Sohbetine

Kimselerin aklı ermez

Çay sohbeti hikmetine

Çünkü ezelden uğramış

Evliyanın himmetine

 

Lezzetini içen bilir

Bu meclisten geçen bilir

Türlü mercan saçan bilir

Gelin bu çay sohbetine

 

Lezzeti cennet şarabı

Abad eder bu harabı

Gönülde hikmet kitabı

Dolar bu çay sohbetine

 

Meyhane derdi olmayan

Gönlü aşk ile dolmayan

Bir Pire teslim olmayan

Gelmez bu çay sohbetine

 

Hoca Ahmed Yesevi

Gelin Ey Aşıklar Gelin

Gelin ey aşıklar gelin(Hu Mevlam Hu)

Bu menzil uzağa benzer (Hu Mevlam Hu)

Nazar kıldım şu dünyaya(Hu Mevlam Hu)

Kurulmuş tuzağa benzer(Hu Mevlam Hu)

 

Bir pirin eteğin tuttum(Hu Mevlam Hu)

Ana belü deyü ben gittim(Hu Mevlam Hu)

Ah nice yüz bin günah ettim(Hu Mevlam Hu)

Her biri bir dağa benzer(Hu Mevlam Hu)

 

Pirime diyemedim hele(Hu Mevlam Hu)

Aramadım doğru yolu(Hu Mevlam Hu)

Günahım çok yüzüm kara(Hu Mevlam Hu)

Eller yüzü aka benzer(Hu Mevlam Hu)

 

Ağla derviş Yunus çağla(Hu Mevlam Hu)

Sen özünü hakka bağla(Hu Mevlam Hu)

Ağlar isen haline ağla(Hu Mevlam Hu)

Elden vefa yoğa benzer(Hu Mevlam Hu)

 

Yunus Emre

Gelin Gidelim Efendim

Gelin gidelim efendim

Allah yoluna

Feryat edelim efendim

Allah yoluna

 

Bir yılı bir gün efendim

Gelecek ol gün

Süre gel yüzün efendim

Allah yoluna

 

Derdine bakma efendim

Yolundan şaşma

Hiç şerik koşma efendim

Allah yoluna

 

Yunusun sözü efendim

Kül olmuş özü

Kan ağlar gözü efendim

Allah yoluna

 

Yunus Emre

Gelme Benlik İle Ulu Dergaha

Gelme benlik ile ulu dergaha(Aman Allah)

Varını yoğunu atta gel derviş

Fenerin mumunu yakta gel derviş

 

Erenler bağında koku al koku(Aman Allah)

Arif ol kitabı eleste oku

Mana tezgahında tuğbalar doku(Aman Allah)

Bineğin üstüne kalkta gel derviş

Varını yoğunu atta gel derviş

 

Mürşide teslim ol meftalar gibi(Aman Allah)

Sükut eyle göz yum ağmalar gibi

Çıkmasın sakalın remzi dilinden(Aman Allah)

Varını yoğunu atta gel derviş

Fenerin mumunu yakta gel derviş

Gerçek Aşıklara Sala Denildi

Gerçek aşıklara sala denildi

Dertli olan gelsin dermanı buldum

Ah ile vah ile cevlan ederken

Canımın içinde cananı buldum

 

Akar gözlerimden yaş yerine kan

Zerrece görünmez gözüme cihan

Deryalar nuş edip kanmaz iken can

Aşıklar kandıran ummanı buldum

 

Aşıklar meydana doğru varırlar

Erenler cem'olmuş verir alırlar

Cümle evliyalar divan dururlar

Cevahir bahşolan dükkanı buldum

 

Açılmış dükkanlar kurulmuş pazar

Canlar mezad olmuş dellaller gezer

Oturmuş ümmetin beratın yazar

Hakk'a mahbub olan sultanı buldum

 

Emir Sultan der ne hoş pazar imiş

Aşıklar meydan edip gezer imiş

Cümlenin maksudu ol didar imiş

Hakk'a karşı duran divanı buldum

 

Emir Sultan

Gir Semaya Zikr İle

Gir sema'a zikr ile gel yane yane Hû deyu

Er safayı aşkı Hakk'a yane yane Hû deyu

 

Hep erenler Hû ile kaldırırlar can perdesin

Açtılar gözlerin anda yane yane Hû deyu

 

Gördüler Hû kaplamış On sekiz bin alemi

Feyz alırlar cümle Hû'dan yane yane Hû deyu

 

Zat-ı Hakk'ı buldular buluştular Hû deyu

Dost göründü her taraftan yane yane Hû deyu

 

Ey Niyazi gönlüne aşıkların hikmet dolar

Künt-ü kenz'in haznesinden yane yane Hû deyu

 

Niyazi Mısrî

Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Çağrışır tellallar inanmaz mısın

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

 

Emir hac göçeli hayli zamandır

Muhammed cümleye dindir imandır

Delilsiz gidilmez yollar yamandır

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

 

Yunus sen bu dünyaya niye geldin

Gece gündüz Hakk’ı zikretsin dilin

Evliyaya uğramaz ise yolun

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

 

Yunus Emre

Gönlümün Sultanı Abdullah Babam

Aradım her zaman baktığım yerde

Taht kurmuşsun can sultanım gönlüme

Selamını aldım aldım esen yellerden

Gönlümün sultanı Abdullah Babam

 

Bizi kurtardın sen o bataklıktan

Dayanamam senden ayrı kalmaktan

Mevlam ayırmasın bizi yanından

Gönlümün sultanı Abdullah Babam

 

Bu düzlükte belli dağ ile taşlar

Ağlar hak aşkıyla kurt ile kuşlar

Yarın kıyamette pişmanlık başlar

Gönlümün sultanı Abdullah Babam

 

Yağmur yağmayınca akmıyor sular

O nur cemalinden damlıyor nurlar

Her çiçekten bal yapıyor arılar

Senin balın daha tatlı sultanım

Gönül Hayran Oluptur

Gönül hayran oluptur aşk elinden

Ciğer büryan oluptur aşk elinden

 

Niceler tac-ü tahtı mal-ü mülkü

Koyup uryan oluptur aşk elinden

 

Züleyha ne gördü Yusuf yüzünden

İşi efgan oluptur aşk elinden

 

Koyup ibrahim Edhem tac-u tahtı

Yeri külhan oluptur aşk elinden

 

Yunus Emre bu hasret ile zâri

Acep mihman oluptur aşk elinden

 

Yunus Emre

Görerek Dost Cemalini

Görerek dost cemalini

Allah Allah Allah HU

Göçer İllallah diyenler

Allah Allah Allah HU

 

Kalbine Tevhid nurunu

Allah Allah Allah HU

Saçar İllallah diyenler

Allah Allah Allah HU

 

Hak kullarının hepisi

Allah Allah Allah HU

Fazliyle yapmış yapısı

Allah Allah Allah HU

 

Yunus cihan değil baki

Allah Allah Allah HU

Gafil olup olma şaki

Allah Allah Allah HU

 

Batılın içinde Hakk'ı

Allah Allah Allah HU

Seçer İllallah diyenler

Allah Allah Allah HU

 

Sekiz cennetin kapısın

Allah Allah Allah HU

Açar İllallah diyenler

Allah Allah Allah HU

 

Yunus Emre

Göster Bize Muhammed'i

Bu darı dünyada ne kadir mevlam

Göster bize Muhammedi görelim

Ziyaret edelim kabrin evvela

Göster bize Muhammedi görelim

Göster bize Can Ahmedi görelim

 

Sardı muhabbeti bu cismi canı

Can fedadır onun candan kurbanı

Şefaatin bağın bahri cihanı

Göster bize Muhammedi görelim

Göster bize Can Ahmedi görelim

 

Düştü gönlüm bülbül gibi feryada

Dağlar deldi şirin için ferhata

Göster cemalini onun rüyada

Göster bize Muhammedi görelim

Göster bize Can Ahmedi görelim

 

Görürsün gözüme onun hayali

Bir tecelli etsin kadrini hali

Bedr olmuş ay gibi O nur cemali

Göster bize Muhammedi görelim

Göster bize Can Ahmedi görelim

Göster Cemâlin Şem'ini

Göster Cemâlin şem'ini yansın oda pervâneler

Devlet değil mi âşıka maşuka karşu yâneler

 

Mescid ile medreseyi ısmarladık zâhidlere

Hakk'a ibâdet etmeğe yeter bize vîrâneler

 

Ol hali çok a'lâ güzel yağmaladı gönlüm evin

Pek bağla aşkın zencîrin boşanmasun dîvâneler

 

Ben meye tevbe etmezem ağyâr elinden içmezem

Kudret eliyle sun bize dolu dolu peymâneler

 

Cevr ü cefa etmek ile Şemsî seni terk eylemez

Sen sanma kim seni seven senden hâşâ usâneler

 

Şemseddin Sivasî

Gözlerimden Aktı Yaşlar

Gözlerimden aktı yaşlar

Yaşlar Allah Allah dedi

Dilim zikretti Mevlayı

Dişler Allah Allah dedi

 

Burada neler neler vardı

Üstadım yaramı sardı

Gözler yaradına gördü

Kaşlar Allah Allah dedi

 

Haram katmadım aşıma

Layık değildir şanıma

Kırklar uğradı yanıma

Üçler Allah Allah dedi

 

Derviş olan zikre dalar

Şahit olmuştur semalar

Evliyalar şühedalar

Beşler Allah Allah dedi

 

İrşadiyem baksarıma

Yediler geldi yanıma

Gidin sorun üstadıma

Pirler Allah Allah dedi

 

İrşadi Baba

Gözüm Ki Kane Boyandı

Gözüm ki kane boyandı

Şerabı neyleyeyim

Ciğer ki odlara yandı

Kebabı neyleyeyim

 

Açıldı mü’mine cennet

Saçıldı aleme rahmet

O günde biçare Saffet

Hesabı neyleyeyim

 

Saffet Efendi

Gül Yüzünü Rüyamızda

Gül yüzünü rüyamızda

Görelim Ya Rasulallah

Gül bahçene dünyamızda

Girelim Ya Rasulallah

 

Aşkınla yaşarır gözler

Hasretinle yanar özler

Mübarek ravzana yüzler

Sürelim Ya Rasulallah

 

Sensin gönüller sultanı

Getiren yüce Kur-anı

Uğrunu tendeki canı

Verelim Ya Rasulallah

 

Veda edip masivaya

Yalvarıp yüce mevlaya

Şefaati Mustafa’ya

Erelim Ya Rasulallah

 

Konyalı Hacı Kişi

Güldür Gül

Gül alırlar gül satarlar

Gülden terazi tutarlar

Gülü gül ile tartarlar

Çarşı pazarı güldür gül

 

Gül olanın aslı güldür

Peygamberin nesli güldür

Sağ oturan erenlerin

Bezmi visali güldür gül

 

Seyrimde bir şehre vardım

Gördüm sarayı güldür gül

Sultanımın tacı tahtı

Bağı divanı güldür gül

 

Ümmi Sinan gel vasfeyle

Gül ile bülbül derdini

Yine bu garip bülbülün

Ahu figanı güldür gül

 

Ümmi Sinan

Güller Sümbüller

Güller sümbüller

Öter bülbüller

Yanık gönüller

Mevlayı özler

 

Hu diyen canlar

Canda cananlar

Aşk ile yananlar

Mevlayı özler

 

Zikreden zakir

Şükreden şakir

Aşk-i bu fakir

Mevlayı özler

 

Hüseyin Sebilci

Günahımızı Biz Biliyoruz

Günahımızı biz biliyoruz

Affetmen için yalvarıyoruz

Bizi affeyle Aman Allahım

Affetmen için yalvarıyoruz

 

Yüzümüzün karasına bakma

Atıpda bizi narına yakma

Meydanı arasatta bırakma

Affetmen için yalvarıyoruz

 

Ayşe Feyzioğlu

Hak Yoluna Gidenlerin

Hak yoluna gidenlerin

Asa olsam ellerine

Er piri vasf edenlerin

Kurban olsam dillerin

 

Torunuyuz bir dedenin

Tohumuyuz bir bedenin

Münkir ile cenk edenin

Silah olsam bellerine

 

Bir üstada olsam çırak

Bir olurdu yakın ırak

Kemiğimi etsem tarak

Yar zülfünün tellerine

 

Seyrani kaldır parmağın

Vaktidir hakka durmanın

Cennete akan ırmağın

Katre olsam sellerine

 

Seyrani

Hakka Aşık Olanlar

Hakka aşık olanlar zikrullahtan kaçarmı

Arif olan cevherini boş yerlere saçarmı

 

Gelsin marifet alan yoktur sözümde yalan

Emmareye kul olan hayra şerri seçermi

 

Gerçek bu söz yarenler gördüm demez görenler

Keramete erenler gizli sırrı açarmı

 

Sen bir kovuk servisin hemen şöyle durursun

Sen palaz yavrusun kuş kanatsız uçarmı

 

Üftade yanıp tüter bülbüller gibi öter

Aşıklara taş atan iman ile göçermi

 

Muhyeddin Üftade

Hakkı Seven Aşıkların

Hakkı seven âşıkların

Eğlencesi tevhîd olur

Aşk oduna yanıkların

Eğlencesi tevhîd olur

 

Durmaz işim sürer dili

Sorar müdâm doğru yolu

Gerçek ere diyen beli

Eğlencesi tevhîd olur

 

Mısrî’ye uyan kişinin

Gider çürüğü işinin

İçindeki can kuşunun

Eğlencesi tevhîd olur

 

Niyazi Mısri

Haktan İnen Şerbeti

Haktan inen şerbeti

İçtik elhamdülillah

Şu kudret denizini

Geçtik elhamdülillah

 

Şu karşıki dağları

Yemişleri bağları

Sağlık Safalık ile

Aştık elhamdülillah

 

Kuru iken yaş olduk

Ayak iken baş olduk

Kanatlandık kuş olduk

Uçtuk elhamdülillah

 

Beri gel barışalım

Yad isen bilişelim

Atımız eyerlendi

Göçtük elhamdülillah

 

Taptuğun tapusunda

Kul olduk kapısında

Yunus miskin çiğ idik

Piştik elhamdülillah

 

Yunus Emre

Halakayı Zikir

Halakayı zikir kurulur

Canlar tene vurulur

O Allahın rızası umulur

La İlahe İllallah

 

Kılıcını boynuna takanlar gelsin

Bu meydana canını verenler

O Allahın rızasını umanlar gelsin

La İlahe İllallah

 

Zikreylediğin zaman

Cevap verir Hak heman

Komaz gönülde güman

La İlahe İllallah

 

Hakkın metin kalası

Nur burcunun balası

Zikrullahın alası

La İlahe İllallah

Halimiz Nola Mahşerde

Halimiz nola mahşerde

Cümle alem düşer derde

O dar günde seni nerde

Bulayım ya Rasulallah

 

Salatullah selamullah

Aleyke Ya Rasulallah

 

Sana geldim yas içinde

Şu gönlüm kir pas içinde

Hep ömrüm iflas içinde

Nolayım ya Rasulallah

 

Sana geldim ey Ya Sultan

Lütfeyle derdime derman

Uğruna canımı kurban

Vereyim ya Rasulallah

 

Miskin derviş seni över

Seni görmek ister meğer

Uğruna ölmeye değer

Öleyim ya Rasulallah

Halkayı Zikiri

Halkayı zikiri kurmuş aşıklar

Toplanmış cem olmuş burada sadıklar

Gelin Allah deyin bağrı yanıklar

 

Yak sultanım yak yak

Yak kurbanım yak yak

O nurlu gözlerinle sen bize bir bak

 

Kaynayan kazanlar taşmaya başlar

Üstadına aşık olan her yerde coşar

Münkir münafıklar bu işe şaşar

 

Yak sultanım yak yak

Yak kurbanım yak yak

O nurlu gözlerinle sen bize bir bak

Havar Geylani

Ez ban dikim Peygambere                           (Zikrederim peygamberi)

Hem seyyidu hem servere                          (Hem seyyidi, hem serveri)

Şefî-u roze mahşere                                       (Mahşerin şefaatçisi)

Havar Geylâni, Geylâni                                  (Havar Geylâni, Geylâni)

Himmet Geylâni, Geylâni                             (Himmet Geylâni, Geylâni)

 

Ev bağdate dü parceme                                (O Bağdat ki iki parça)

Helik arab-u aceme                                        (Bir taraf acem bir taraf arap)

Abdulkadir pîrê me ye                                   (Abdulkadir pîrimizdir)

Havar Geylâni, Geylâni                                  (Havar Geylâni, Geylâni)

Himmet Geylâni, Geylâni                             (Himmet Geylâni, Geylâni)

Hay Bahçelerde

Hay bahçelerde hay bülbül şakır

Daim Hakkın ismin okur

Ya Hazreti Ebu Bekir

Yardım eyle eyle kıyamette

 

Medet medet medet Ya Geylani

Medet medet medet Ya Rufai

 

Hay gökyüzünde hay şemsi kamer

Gaflette olan gözün yumar

Ya Hazreti İmam Ömer

Yardım eyle eyle kıyamette

 

Hay gökten indi hay bize Kur-an

Tertip etti anı burhan

Ya Hazreti İmam Osman

Yardım eyle eyle kıyamette

 

Hay aşıkların hay çoktur yolu

Biz onlara deriz veli

Ya Hazreti İmam Ali

Yardım eyle eyle kıyamette

Hay Benim Abdullah Sultanım

Ben bu aşkın mecnunuyum

Hay benim Abdullah sultanım

 

Mah cemâline meftunum

Hay benim Abdullah sultanım

 

Sözlerin hep hakikattir

Tarikin hak şeriattır

 

Bilenlere ne nimettir

Hay benim Abdullah sultanım

 

Ben bu aşka düşelden beri

Gözlerim görmez kimseyi

 

Sinemde yaktın ateşi

Hay benim Abdullah sultanım

Hazer Kıl Kırma Kalbini

Hazer kıl! Kırma kalbin kimsenin cânını incitme!

Esîr-i gurbet-i nâlân olan insanı incitme!

Tarîk-i ışkda bîçâre-i hicrânı incitme!

Sabır kıl her belâya, Hâne-yi Rahman’ı incitme!

 

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!

Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

 

Gönül âyinesin silmek gerekdir kalb-i âgâhe

Muhabbet şemsi doğmuşken ne lâzım mihr ile mâhe

Ne müşkil hâcetin varsa heman arzeyle Allâh ‘e

Der-i Mevlâ dururken bakma Lütfi başka dergâhe

 

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme

Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme

 

Alvarlı Efe

Hiç Bulunmaz Akranı

Hiç bulunmaz akranı

Mahz-ı lütfi Yezdanı

Gavsul Azam Geylani

Sultan Abdülkadir'in

Pirim Abdülkadir'in

 

HAK LA İLAHE İLLALLAH

ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH İLLALLAH

 

Hüsnü terket teşvisi

Hakk'a bırak her işi

Dervişi ol dervişi

Sultan Abdülkadir'in

 

Himmetî

Hor Bakma

Hor bakma sen toprağa

Toprakta kimler yatır

Hani bunca evliya

Yüz bin peygamber yatu

 

Cennette buğday yiyen

Gaflet gömleğin giyen

Hem dünyaya meyleden

Adem peygamber yatu

 

Hırkasıyla kum çeken

Gözyaşıyla yoğuran

Kabeye temel kuran

Halil İbrahim yatu

 

Hayber kalesin yıkan

Kafiri ona yanan

Şahinler gibi bakan

Ali-ül Haydar yatu

 

Ol Allahın habibi

Dertlilerin tabibi

Enbiyalar serveri

Resul Muhammed yatu

 

Yunus Emre

Hû Allahümme Salli

Hu Allahümme salli alel Mustafa,

Hu nebiyyürrisale ve bahri safa,

Hu çırağı Hu mescidi Hu mihrabı Hu minber,

Hu Ebubekir, Ömer, Osman ya Haydar

 

Hu Allahümme salli alel Mustafa,

Hu nebiyyürrisale ve bahri safa,

Hu çırağı Hu mescidi Hu mihrabı Hu minber,

Hu Ebubekir, Ömer, Osman ya Haydar

Hû Diyor Ya Rabbi Hû

Seher vakti can kuşum

Hu diyor Ya Rabbi Hu

Divanına durmuşum

Dilimde edep ya Hu

 

Bülbüller ses verir Hu

Güller nefes verir Hu

Divanına durmuşum

Dilimde edep ya Hu

 

Bulutlar nazla uçar

İnciyle mercan saçar

Çöllerde güller açar

Ne hoş bir sevgidir Hu

Hû Kuşu

Hu kuşu bu gece inledi durdu

Hu diye Hu diye Hu diye diye

Dertli gönülleri yaktı kavurdu

Hu diye Hu diye Hu diye diye

 

Bilmem ki nedendi ne idi derdi

Hu idi dilinin değişmez virdi

Hu kuşu bu gece gönlüme girdi

Hu diye Hu diye Hu diye diye

 

Hep onu söylemek kolay mı dile

Yağ gerek sultanım köhne kandile

Hu kuşu yanarak uçtu menzile

Hu diye Hu diye Hu diye diye

İki Cihan Sultanının Doğduğu Ay

İki cihân sultânının

Doğduğu ay geldi yine

İlm-u meârif kânının

Doğduğu ay geldi yine

 

Gelsün şefâat isteyen

Bulsun safâ anı seven

Ol sâhib-i hulk-i hasen

Doğduğu ay geldi yine

 

Bedr-i dücâ şems-i duhâ

Verd-i gülistân-ı Hudâ

Hakk’ın habîbi Mustafâ

Doğduğu ay geldi yine

 

Bir âşık u sâdık kanı

Râhat bula cân u teni

Sırr-ı hakîkat mahzeni

Doğduğu ay geldi yine

 

Anı Hüdâyî kim sever

Matlûba bulmuştur zafer

Fahr-ı cihân Hayru’l-beşer

Doğduğu ay geldi yine

 

Aziz Mahmud Hüdayî

İksiri Azamdır

İksiri azamdır sırrı ehlullah

Haki gevher taşı kimya ederler.

Hakkın esrarından agahtır onlar

Velakin surete ihva ederler.

 

Bakma hakaretle dervişanlara

Köhne aba giymiş arifanlara

Varisül enbiya denmiş onlara

Mürde gönülleri ihya ederler.

 

Emrahi halinle hali hal eyle

Kal ehlinden hemen infisa eyle

Erenleri bulda intisab eyle

Seni de vasılı mevla ederler

 

Erzurumlu Emrah

İlahi Yâri Kıl bana

İlahi yari kıl bana

Ki senden başka yarim yok

Ne yüz ile gelem sana

Günahtan başka kârım yok

 

Allah Allah İllallah

Ya Muhammed Şeyenlillah

Allah Allah İllallah

Ya Sıddıkı ekber Şeyenlillah

 

Ne dervişem feregatta

Ne tacı tahtı devlette

Hemen kaldım mezellette

Elimden bir tutanım yok

 

Allah Allah İllallah

Ya Ömer Faruk Şeyenlillah

Allah Allah İllallah

Ya Osman Zinnureyn Şeyenlillah

 

Yeni bir menzile erdim

Nedamet bahrına daldım

Hayali aşka aldandım

Saba gibi kararım yok

 

Allah Allah İllallah

Ya Murteza Şeyenlillah

Allah Allah İllallah

Ya Geylani Şeyenlillah

 

Menem asi yüzüm kara

Meğer Üftade bi çare

Tutuşmuşamki bir hale

Yanımca bir yanarım yok

 

Allah Allah İllallah

Ya Rufai Şeyenlillah

Allah Allah İllallah

Ya Bedevi Şeyenlillah

 

Muhyeddin Üftade

İlham ile Dün Gece

İlham ile dün gece

Seyrettim Muhammed'i

Ayine-i kalbimde

Seyrettim Muhammed'i

 

Şerbet sundu Muhammed

Mest etti beni gayet

Hak'tan erdi inayet

Seyrettim Muhammed'i

 

Katreyim umman buldum

Derdime derman buldum

Dün gece kadre erdim

Seyrettim Muhammed'i

 

İmamesi başında

Yeşil hülle eğninde

Dört yâr ile yanında

Seyrettim Muhammed'i

 

Pervaneyim şem'ine

Şeyhim azizim bile

Cümle aşıklar ile

Seyrettim Muhammed'i

 

Yunus murada erdi

Zevk ile sefa sürdü

Aşık maşuğun buldu

Seyrettim Muhammed'i

 

Yunus Emre

İsmi Sübhan

İsmi sübhan virdin mi var

Bahçelerde yurdun mu var

Bencileyin derdin mi var

Garip garip ötme bülbül

 

Bilirim aşıksın güle

Gülün halinden kim bile

Bahçedeki gonca güle

Dolaşıp söz atma bülbül

 

A bülbülüm uslumusun

Kafeslerde beslimisin

Bencileyin yaslımısın

Garip garip ötme bülbül

 

Yunus vücudun pak derken

Cihandan mislin yok derken

Seher vakti Hak Hak derken

Bizide unutma bülbül

 

Yunus Emre

İstediğim Haktır Benim

Gece gündüz döne döne

İstediğim haktır benim

Allah deyip yana yana

İstediğim haktır benim

 

Ko yanayım kül olayım

Taşkın akan sel olayım

Çiğnet ben yol olayım

İstediğim haktır benim

 

Münkirler aşk halin bilmez

Münafıklar yola gelmez

Ağlar bu gözlerim dinmez

İstediğim haktır benim

 

Seyyid Nizamoğlu yürü

Bula gör kendine yari

İnleyiben zari zari

İstediğim haktır benim

 

Seyyid Nizamoğlu

Kabe'nin Yolları

Kabe’nin yolları bölük bölüktür

Benim yüreciğim delik deliktir

Dünya dedikleri bir gölgeliktir

 

Canım kabem varsam sana

Yüzüm gözüm sürsem sana

 

Eşim dostum yüklesinler yükümü

Komşularım helal etsin hakkını

Görmez oldum ırak ile yakını

 

Canım kabem varsam sana

Yüzüm gözüm sürsem sana

 

Yunus Emre

Kabre Vardığım Gece

Yarab nola halim benim

Kabre vardığım gece

İyi olmassa amelim(Allah)

Kabre vardığım gece

 

Ya Rabbena eşimden

Eşimden hem yoldaşım

Aklımı alma başımdan(Allah)

Kabre vardığım gece

 

Ya Rabbena şaşırtma

Yüzümüzre düşürtme

Zebanileri üşürtme(Allah)

Kabre vardığım gece

 

Ya Rabbena hayr eyle

Muhammed’e yar eyle

Yerimizi gülzar eyle(Allah)

Kabre vardığım gece

 

Yunus Emre

Kadiriyem

Kadiriyem kanmazamda

Batın nara yanmazam

Geylanime söz verdimde

Ben bu yoldan dönmezen

 

Hay medet ya Geylanide

Pek tatlıdır erkanı

Gavsul azam sultanıda

Abdülkadir Geylani

 

Candada cananımız varda

Derdede yananımız var

Son nefeste yetişirde

Bizim Geylanimiz var

 

Derviş karalımısında

Kalpten yaralımısın

Nedir sendeki bu halde

Yoksa bağdatlımısın

 

Arısının balıyızda

Bahçesinin gülüyüz

Gülünün bülbülüyüzde

Sultan Abdülkadirin

Kahrında Hoş Lütfunda Hoş

Cana cefâ kıl ya vefâ

Kahrın da hoş lûtfun da hoş

Ya dert gönder yahut devâ

Kahrın da hoş lûtfun da hoş

 

Hoştur bana senden gelen

Ya hilat-u yahut kefen

Ya taze gül yahut diken

Kahrın da hoş lûtfun da hoş

 

Gelse celâlinden cefâ

Yahut cemâlinden vefâ

İkiside cana sefa

Kahrın da hoş lûtfun da hoş

 

Gerek ağlat gerek güldür

Gerek yaşat gerek öldür

Âşık Yunus sana kuldur

Kahrın da hoş lûtfun da hoş

 

Yunus Emre

Kainatı Döndüren

Kainatı döndüren

İsm-i celalin Ya Hay

Ağlatıpta güldüren

İsm-i celalin Ya Hay

 

Yeşil yeşil yapraklar

Rızık veren topraklar

Ayyıldızlı bayraklar

İsm-i celalin Ya Hay

Kimi Dosta Gider

Kimi dosta gider dosta bend olur Allah Allah

Kimi nefse uyar kahrolur gider Allah Allah

 

Sultanım İllallah Sübhanım İllallah

Ne verse razıyız Biz elhamdülillah

 

Kimi tövbe eder asfiya olur Allah Allah

Kimi nefse uyar eşkiya gider Allah Allah

 

Kimi gülistanda gonca gül olur Allah Allah

Kimi gonca güle har olur gider Allah Allah

 

Kimi Ahmet seni uzaktan tanır Allah Allah

Kimi yaklaştıkça kor olur gider Allah Allah

 

Ahmet Soyyiğit

Kuddusiyem Kuddusiyem

Kuddûs'a mensûb olmuşam

Kuddûsîyem Kuddûsîyem

Hem ona mensub olmuşam

Kuddûsîyem Kuddûsîyem

 

Tedbîr-i dünyâ bilmezem

Arzuyu cennet kılmazam

Ağyare mensub olmazam

Kuddûsîyem Kuddûsîyem

 

Kuddusiyi mest etti Ol

İster O'na her dem vusûl

Der bilmezem izan usul

Kuddûsîyem Kuddûsîyem

 

Ahmet Kuddusi Baba

Mail Oldum Bahçesinde

Mail oldum bahçesinde hurmaya

Takatım kalmadı asla durmaya

Ol Medine ravzasını görmeye

Görmeyince alma Ya Rab canımı

 

Hak nasip eylese bizde varalım

O çöllerinde safasını görelim

Ayağın tozuna yüzler sürelim

Sürmeyince alma Ya Rab canımı

 

Aşık olan bu faniyi neylesin

Salatu selamla gökler inlesin

Medineye varıp mesken eylesin

Varmayınca alma Ya Rab canımı

 

Yunus Emre

Meded Allah Sana

Meded Allâh sana sundum elim

Bizi güzel Muhamed'den ayırma

Gayrı kime arz edeyim hâlimi

Bizi o dost Muhammed'den ayırma

 

Ebubekir Ömer Osman Ali'nin

Burhânıdır anlar selâm yolunun

Hürmetine Mevlâ'm cümle velînin

Bizi o dost Muhammed'den ayırma

 

Enbiyâ evliyâ çıkar köşküne

Mest olurlar anberine miskine

İmâm Hüseyin'in kanı aşkına

Bizi o dost Muhammed'den ayırma

 

Ümmî Sinan söyler sözü gümânsız

Hûr-ı cennet gerekmez bize ansız

N'iderler içinde cesedi cânsız

Bizi o dost Muhammed'den ayırma

 

Ümmi Sinan

Meded Ya Gavsul Azam

Meded Yâ Gavsü'l A'zam

Pir Sultan Abdülkadir

Mevhibe-i muazzam

Pir Sultan Abdülkadir

 

Nesl-i pâk-i Mustafâ

Hanedân-ı bâ-safâ

Dürr-i yektâ-i vefâ

Pir Sultan Abdülkadir

 

Ol sultân-ül-evliyâ

Nüktedân-ül asfiyâ

Hem bürhân-ül etkıyâ

Pir Sultan Abdülkadir

 

Mazhar-ı sırr-ı Hudâ

Meşher-i feyz-i atâ

Meş'ar-i pûş-i hatâ

Pir Sultan Abdülkadir

 

İns ü cin oldu hayran

Melekler kıldı devran

Arşı eyledi seyran

Pir Sultan Abdülkadir

 

Bergüzâr-ı Mürtezâ

Rehgüzâr-ı Müctebâ

Gülzar-ı âl-i abâ

Pir Sultan Abdülkadir

 

Aşkî kurban yoluna

Dergahınde buluna

Himmet eyle kuluna

Pir Sultan Abdülkadir

 

Sebilci Hüseyin Efendi

Menbaı İlmî Hüdası

Menbaı ilmi hüdası

Ya Muhammed Mustafa

Dembedem var aşinası

Ya Muhammed Mustafa

 

Şerbeti valsınla derman

Eyle hakkı hasteye

Sen kabul eyle ricasın

Ya Muhammed Mustafa

 

İsmail Hakkı Bursevi

Mesneviden Ders Aldım

Mesneviden ders aldım

Oldum Mevlana gibi

Uçsuz ummana daldım

Yüzdüm Mevlana gibi

 

Sağ elimi kaldırdım

Sol elimi daldırdım

Dilim kalbe indirdim

Döndüm Mevlana gibi

 

Yüceldim döne döne

Umudum hep o güne

Giderken o düğüne

Gülsem Mevlana gibi

 

Hayraniden aşk versin

Şems gibi yoldaş versin

Canlar kemale ersin

Ersem Mevlana gibi

Mestu Hayranım

Mestu hayranım

Zaru giryanım

Her dem lisanım

Hu demek ister

 

Gözümden yaşlar

Akmaya başlar

Cümle kurt kuşlar

Hu demek ister

 

Gece ol kaim

Gündüz ol saim

Ehli hak daim

Hu demek ister

 

İrfan isteyen

İhsan isteyen

Canan isteyen

Hu demek ister

 

Hu ismi azam

Hu desen hocam

Kuddusi her dem

Hu demek ister

 

Ahmet Kuddusi Baba

Mevla Görelim Neyler

Hak şerleri hayr eyler

Zannetme ki gayr eyler

Ârif ani seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Bir işi murat etme

Olduysa inad etme

Haktandir o reddetme

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Deme niçin şu şöyle

Yerindedir o öyle

Bak sonuna seyreyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

 

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Mevlam Sana Ersem Diye

Mevlam sana ersem diye

Aşka düşen pervaneyim

Cemalini görsem diye

Aşka düşen pervaneyim

 

Göz yaşlarım durmaz akar

Seller gibi çağlar coşar

Vuslat ümidiyle yaşar

Aşka düşen pervaneyim

 

Derdinle ağlar inlerim

Arşa çıkar ben inlerim

Bülbül şakır ben dinlerim

Aşka düşen pervaneyim

 

Kevni temaşa eylerim

Nevay-ı aşkı dinlerim

Sensiz cihanı neylerim

Aşka düşen pervaneyim

 

Ali Ulvi Kurucu

Mevlam Ver Aşkını Bana

Mevlam ver aşkını bana

Hayranın olayım senin

Bülbül gibi gülşeninde

Nalanın olayım senin

 

Yandır beni yandır beni

Aşk meyinde kandır beni

Sarhoş edip döndür beni

Mestanen olayım senin

 

Al bende benlik kalmasın

Kimseler halim bilmesin

Namu nişanım olmasın

Pinhanın olayım senin

 

Bu can kuşu sana uçur

Aşk meyinden bade içir

Bu tacı hırkadan geçir

Üryanın olayım senin

 

Seyyid Nizamoğlu hocam

Ayırma kendinden yücem

Hem gündüzüm hemi gecem

Mihmanın olayım senin

 

Seyfullah Nizamoğlu

Mevlayı Buldum

Mecnuna sordular Leyla nice oldu

Leyla gitti adı dillerde kaldı

Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu

Yürü Leyla ki ben Mevla’yı buldum

 

Derviş yunus bu sırlardan açılmaz

Hakkın lütfu görüp gayre saçılmaz

İnayet Hak olan yerden kaçınmaz

Yürü Leyla ki ben Mevla’yı buldum

 

Yunus Emre

Milk-i Bekâdan Gelmişem

Milk-i bekadan gelmişem

Fani cihanı neylerem

Ben dost cemalin görmüşem

Huri cinanı neylerem

 

Vahdet meyinin cürası

Maşuk elinden içmişem

Ben dost kokusun almışam

Miski amberi neylerem

 

İsa gibi dünya koyup

Gökleri seyran eylerem

Musa’yı didar olmuşam

Ben lenteranı neylerem

 

Muhammed’em hakka gidem

Ben tercümanı neylerem

İsmail’im hak yoluna

Canımı kurban eylerem

 

Yunus Emre

Mualla Gavsi

Mualla gavsi sübhani

Mukaddes kutbi rabbani

Emin-i sırrı yezdani

Tu Muhyiddin-i Geylani

 

Alel ya lel ya seyyide ayni

Alel ya lel ya seyyide ruhi

 

Medet ya şeyh-i Geylani

Kerem ya kutbi rabbani

Ki mahrumen me ferdani

Tu Muhyiddin-i Geylani

 

Alel ya lel ya seyyide ayni

Alel ya lel ya seyyide ruhi

 

Beved birdir ki hendani

Bahaeddin'dir bâni

Ya Kut'bud-din-i hakanî

Tu Muhyiddin-i Geylani

 

Alel ya lel ya seyyide ayni

Alel ya lel ya seyyide ruhi

 

Bahaeddin Efendi

Muhammed Doğduğu Gece

Alemler nura gark oldu

Muhammed doğduğu gece

Münkir münafık fark oldu

Muhammed doğduğu gece

 

Gökten yere nur atıldı

Yediler kırka katıldı

Keşişin dili tutuldu

Muhammed doğduğu gece

 

Huri kızları geldiler

Muhammede yüz sürdüler

Nurdan kundağa sardılar

Muhammed doğduğu gece

 

Yunus derki ey kardeşler

Gözlerimden akar yaşlar

Secde etti dağlar taşlar

Muhammed doğduğu gece

 

Yunus Emre

Muhammed Hürmetine

Dünya yoktan var oldu, Muhammed hürmetine

Kalplere iman doldu, Muhammed hürmetine

 

Önce Âdem babamız, sonra Havva anamız

Ziynetlendi dünyamız, Muhammed hürmetine

 

Ayrıldı kenarından, Nuh kurtuldu tufandan

Cümle âlem kurtuldu, Muhammed hürmetine

 

Yusuf’u aldattılar, bir kuyuya attılar

Yolcular çıkardılar, Muhammed hürmetine

 

Rahim’sin Allah’ım sen, kurtar cehenneminden

Hisse ver cennetinden, Muhammed hürmetine

 

Muhammed'e Muhammed'e

Muhammede Muhammede

Canlar kurban can ahmede

Bir canım var kurban olsun

Muhammede Muhammede

 

Muhammed dünyaya geldi

Melekler tebliğe indi

Cihan muradına erdi

Muhammede Muhammede

 

Kırk yaşına girdi Ahmet

Peygamber oldu Muhammed

Donandı tam sekiz cennet

Muhammede Muhammede

 

Abdulmuttalip dedesi

Oğlu Abdullah babası

Amine hatun annesi

Muhammede Muhammede

 

Muhammed'in O Gözleri

Muhammed’in sağ yanında yarenler

El bağlayıp huzurunda duranlar duranlar

Onu her an ravzasında görenler görenler

 

Muhammed’in o gözleri sürmeli sürmeli

Aşık olan rüyasında görmeli görmeli

 

Ebubekir sağ yanında oturur

Ömer Ali sancağını götürür götürür

Hz. Osman’sa kuranı okur ah okur

 

Örümcekler ağlarını ördüler ördüler

Güvercinler yuvasını kurdular kurdular

Ravzasında cemalini gördüler gördüler

Mübarek Olsun Müminlerin Ramazanı

Aşk ile Allah diyelim tenden geçelim

Ol mevlaya varalım aşk ile Hu diyelim

Semalara yücelen zikr-u tesbih çekelim

Mübarek olsun mü’minlerin Ramazanı

 

On bir ayın sultanı dertlerimiz dermanı

Kurban edelim canı aşk ile Hu diyelim

Muhammed Mustafaya her an salat edelim

Mübarek olsun mü’minlerin Ramazanı

 

Yahya Soyyiğit

Mürşide Varmazsan Olmaz

Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen

Bir kamil mürşide varmazsan olmaz

Rasulün cemalin göreyim dersen

Bir kamil mürşide varmazsan olmaz

 

Niceler gittiler mürşid arayu

Arayanlar buldu derde devayı

Bin kez okur isen aktan karayı

Bir kamil mürşide varmazsan olmaz

 

Kadılar mollalar cümle geldiler

Kitapların hep bir yere serdiler

Sen bu ilmi kimden aldın dediler

Bir kamil mürşide varmazsan olmaz

 

Yunus Emre bunda mana var dedi

Bir kamil mürşide sende var imdi

Hazreti Musaya Hızra var dedi

Bir kamil mürşide varmazsan olmaz

 

Yunus Emre

Müştakım Yare

Müştakım yare yokmu bir çare

Oldum avare aşkın elinden

 

Firkatim vuslat zilletim izzet

Mihnetim sıhhat aşkın elinden

 

Uğrayan derde ağlar seherde

Söyler her yerde aşkın elinden

 

Terket hayali vehmet kemali

Buldu Visali aşkın elinden

 

Visalî

Ne Derviş Ne De Pirim

Ne derviş ne de pirim

Ne vezir ne emirim

Kapısında kıtmirim

Billahi Muhammedin

Nur-i çeşmim Ahmedin

 

Kıtmiri olmak bence

Şahlıktan daha yüce

Beklerim gündüz gece

Yolunu Muhammedin

Nur-i çeşmim Ahmedin

 

Baksa bir kez yüzüme

Nur dolardı özüme

Sürme çektim gözüme

Tozunu Muhammedin

Nur-i çeşmim Ahmedin

 

Cebrail kanat serdi

Bassın diye yol verdi

Gök ehli selam durdu

Önünde Muhammedin

Nur-i çeşmim Ahmedin

 

Muzaffer Ozak

Ne Gam Yersin

Ne gam yersin be hey asi günahkar

Dilde hak kelamı Kur’an’ımız var

Mahveder isyanı tövbe istiğfar

Biz ehli tevhidiz kurban imanımız var

 

Kalbimiz mücellâ gümüşten paktır

Allah’ımız birdir şüphemiz yoktur

Biz Muhammed’iyiz dinimiz haktır

Firdevs-ü alada kurban seyranımız var

 

Sancağı elinde eshab yanında

Gahi sırat gahi mizan önünde

Yarın kıyamette mahşer yerinde

Şefaat kanımız Ahmed Mahmud’umuz var

Ne Zaman Anarsam Seni

Ne zaman anarsam seni

Kararım kalmaz Allah'ım

Senden gayri gözüm yaşını

Kimseler silmez Allah'ım

 

Sensin ismi baki olan

Sensin dillerde okunan

Senin aşkına dokunan

Kendini bilmez Allah'ım

 

Âşık Yunus Seni söyler

Lütfeyle Cemalin göster

Cemalin gören âşıklar

Ebedi ölmez Allah'ım

 

Yunus Emre

Nevşehir İllerinde

Nevşehir illerinde

Bir güzel Pir yatıyor

Türbeye nur yağıyor

Nevşehir illerinde

 

Kadiridir Kadiri

Aşıkları seyrani

Gönüllerin sultanı

Abdullah Babadır

 

Mis kokuyor türbesi

Aşk yağıyor yöresi

Duyuluyor nefesi

Nevşehir illerinde

 

Rufaidir Rufai

Aşıkları seyrani

Gönüllerin sultanı

Abdullah Babadır

 

Sırrına akıl ermez

Feyizin sonu gelmez

Bir benzeri görülmez

Nevşehir illerinde

 

Mevlevidir Mevlevi

Aşıkları seyrani

Gönüllerin sultanı

Abdullah Babadır

 

Bilal Nadiri Baba

Şeyhin adı Mustafa

Pirim Abdullah Baba

Nevşehir illerinde

Nevşehir'de Bir Gül Doğdu

Nevşehirde bir gül doğdu

Karanlığı nura boğdu

Üstümüze nurlar yağdı

Bir mürşide aşık oldum

Efendime aşık oldum

 

İyilik var her sözünde

Nur damlıyor o yüzünde

Binlerce derviş içinde

Bir mürşide aşık oldum

Efendime aşık oldum

 

Hu dedikçe dergah inler

Allah diye döner canlar

Kardeş diyor inananlar

Bir mürşide aşık oldum

Efendime aşık oldum

 

Konuşurken ferah saçar

Nur yüzünde güller açar

Şer kötülük ondan kaçar

Bir mürşide aşık oldum

Efendime aşık oldum

 

Bak yüzüne güneş gibi

Gökte süzülen bir kuş gibi

Hayal gibi düş gibi

Bir mürşide aşık oldum

Efendime aşık oldum

 

Dizini dizime vursam

Yüzünü yüzüme sürsem

Doyamam ki hergün görsem

Bir mürşide aşık oldum

Üstadıma aşık oldum

Nevşehir'de Bir Gül Var

Nevşehirde bir gül var

Etrafa nurlar saçar

Orya giden ihvanlar

Derya olup coşarlar

 

Sultanım Hacı Abdullah

Üstadım Hacı Abdullah

 

Piranlar himmet etti

İhvanları methetti

Dünyamı cennet yaptı

Hacı Abdullah sultanım

 

Bazen gafil olurum

Bazen aşka dalarım

Mürşidimin kokusun

Ben her yerden alırım

 

Sultanımın sohbeti

Mest ediyor herkesi

Dinlemeye gelenler

Olurlar hep dervişi

 

Sultanım Hacı Abdullah

Üstadım Hacı Abdullah

Nevşehir'de Güller Açar

Nevşehir’de güller açar

Mis kokularını saçar

Yine uykularım kaçar

Özlüyorum sultanımı

Özlüyorum babacığımı

 

Elinde gül gülden güzel

Bakışların ömre bedel

Gidiyorum Nevşehir’e

Gel ey kardeşim sen de gel

 

Bahçesinde bülbüller öter

Gül bülbüle nazar eder

Cümle dertler orda biter

Özlüyorum sultanımı

Özlüyorum babacığımı

 

Şeyhim efendim sultanım

Aşkınla doldu her yanım

O benim gavsım sultanım

Özlüyorum sultanımı

Özlüyorum babacığımı

Nevşehir'den Gelen Katar

Nevşehirden gelen katar

Yollarına kurbanım ben

Sultanımın bahçesinin

Güllerine hayranım ben

 

Hasta idim cana geldim

Canım kurban olsun sana

İhtiyaç yoktur Lokmana

Hallerine kurbanım ben

 

Zülcelalim eylemiş nazar

Aşık olan dertli yazar

Darb vurup dergahta döner

Sultanıma kurbanım ben

 

Sanki Şemsi kamer yüzü

Sürmelidir iki gözü

Binbir hikmet dolu sözü

Dillerine kurbanım ben

 

Zülcelalim övmüş yaratmış

Şükür bize serdar kılmış

Dokuz piran himmet etmiş

Yollarına kurbanım ben

Neyleyeyim Dünyayı

Neyleyeyim dünyayı

Bana Allah’ım gerek

Gerekmez masiva’yı

Bana Allah’ım gerek

 

Ehli dünya dünyada

Ehli ukba ukbada

Her biri bir sevdada

Bana Allah’ım gerek

 

Dertli dermanın ister

Kullar sultanın ister

Aşık cananın ister

Bana Allah’ım gerek

 

Beyhude hevayı ko

Hakkı bula gör ya Hu

Hüdai’nin sözü bu

Bana Allah’ım gerek

 

Aziz Mahmud Hüdayi

Nice Ağlamayem

Nice ağlamayım, etmeyim feryat

Giriftar-ı aşkın, Binevasıyem

Leyli'nindir Mecnun, Şirin'in Ferhat

Ben de Şeyh Nigar'ın, Mübtelasıyem

 

Neylerem dünyayı, neylerem malı

Neylerem keşmiri, neylerem şalı

Ben divane oldum, aşkın pamali

Server-i Hüba'nın, bir gedasıyem

 

Ey Seyyid Nigari, Ey aşk-ı tuğyan

Ey âşık-ı şeyda, Ey kâr-ı efgan

Karûban-ı aşka, benem sarûban

Leyli'nin Mecnu'nun, Rehnumasiyem

 

Ben de Şeyh Nigar'ın, mübtelasıyem

Leyli'nin Mecnu'nun, Rehnumasiyem

 

Şeyh Hamza Nigari

Noldu Bu Gönlüm

Noldu bu gönlüm noldu bu gönlüm

Derd-ü gam ile doldu bu gönlüm

Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm

Yanmada derman buldu bu gönlüm

 

Gerçeğe yandı gerçeğe yandı

Rengine aşkın cümle boyandı

Kendi de buldu kendi de buldu

Matlubunu hoş buldu bu gönlüm

 

El fakru fahri el fakru fahri

Demedi mi ki ol alem fahri

Fahrini zikret fahrini zikret

Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

 

Bayram'ım imdi Bayram'ım imdi

Bayram ederler yar ile şimdi

Hamd-ü senalar hamd-ü senalar

Yar ile bayram kıldı bu gönlüm

 

Hacı Bayram Veli

On Sekiz Bin Aleme

On sekiz bin âleme server olan Muhammed

Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed

Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed

Muhtaç düşse herkese, kifayetli Muhammed

Allahümme salli alâ salli alâ Muhammed

Allahümme salli alâ salli alâ Muhammed

 

Duaları müstecap, icabetli Muhammed

Kötülüğe iyilik, kerametli Muhammed

Mirâc aşıp vardığında şehadetli Muhammed

Beş vakit namaz olduğunda imametli Muhammed

Allahümme salli alâ salli alâ Muhammed

Allahümme salli alâ salli alâ Muhammed

 

Arş ve Kürsü pazarı, inayetli Muhammed

Sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed

Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed

Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed

Allahümme salli alâ salli alâ Muhammed

Allahümme salli alâ salli alâ Muhammed

 

Ahmed Yesevî

Peygamber'in İzindeyiz

Biz Kur'anın hadimleri

Pür imanlı ve zindeyiz

Bu yoldan dönmeyiz asla

Peygamberin izindeyiz

 

Hak Habibim dedi Ona

Bizden feda can uğruna

Alem şahit olsun buna

Peygamberin izindeyiz

 

İslam’ın nurlu gür sesi

Kaldırdı zülmeti yesi

Alemlerin efendisi

Peygamberin izindeyiz

 

Odur ahir Hak peygamber

Ona salat selam gönder

Cihanda en büyük önder

Peygamberin izindeyiz

 

Hayra koşan şerden kaçan

Bize nurlu yolu açan

Alemlere rahmet saçan

Peygamberin izindeyiz

Pirim Abdülkadir'in

Cem' olmuş dervişleri

Pirim Abdülkadir'in

Yolunda sadıkları

Pirim Abdülkadir'in

 

Elim verdim eline

Kurban olam diline

Canlar feda yoluna

Pirim Abdülkadir'in

 

Arısının balıyım

Bahçesinin gülüyüm

Bağının bülbülüyüm

Pirim Abdülkadir'in

 

İnkar eden ol eri

Mürşit eder şeytanı

Aslıdürür Geylani

Pirim Abdülkadir'in

 

Sana direm hey kişi

Kalpten çıkar teşvişi

Odda yanmaz dervişi

Pirim Abdülkadir'in

 

Evliyalar rehberi

Hakkın sırra mazharı

Başında kudret gülü

Pirim Abdülkadir'in

 

Hak katında uludur

İki cihan doludur

Eşrefoğlu kuludur

Pirim Abdülkadir'in

 

Eşrefoğlu Rumi

Pirim Bağdatta Yatar

Pîrim Bağdatta yatar yâ Hû yâ Hû

Dört yanı nura batar illâ Hû Mevlâm Hû

Tesbihi arşa çıkar yâ Hû yâ Hû

Pîrim Abdülkâdirin illâ Hû Mevlâm Hû

 

Türbede sancak dikilir yâ Hû yâ Hû

Hep dervişler çekilir illâ Hû Mevlâm Hû

Misk ü amber saçılır yâ Hû yâ Hû

Pîrim Abdülkâdirin illâ Hû Mevlâm Hû

 

Türbesinin boyası yâ Hû yâ Hû

Yüzünü de görsem doyası illâ Hû Mevlâm Hû

Pîrim hakkın ulusu yâ Hû yâ Hû

Sultan Abdülkâdirin illâ Hû Mevlâm Hû

 

Türbesinin taşları yâ Hû yâ Hû

Pervâz eyler kuşları illâ Hû Mevlâm Hû

Allahın has dostları yâ Hû yâ Hû

Sultan Abdülkâdirin illâ Hû Mevlâm Hû

Rasulümüz Kibriyasın

Rasulümüz kibriyasın

Rufai Seyyid Ahmed'tir

Aliyyel Murteza sulvi

Rufai Seyyid Ahmed'tir

 

Alim Allah Azim Allah

Ebul alemeyn şey'enlillah

 

Muhammed'e Ali Seddar

Hüseynide Hasan Hasan

Ne zaman çağırdınsa

Rufai Seyyid Ahmed'tir

Rufailer Tekkesinde

Bir münevver devran gördüm

Rufailer tekkesinde

Dertlilere derman gördüm

Rufailer tekkesinde

 

Yaktı beni Allah sesi

Gel tövbeye behey asi

Resulullah silsilesi

Rufailer tekkesinde

 

Şeyhimin ismi Abdullah

Nazar etmiş Rasulullah

Aklımı aldı zikrullah

Rufailer tekkesinde

 

Dervişleri şiş vururlar

Himmet eylemiştir pirler

Öldürürler diriltirler

Rufailer tekkesinde

 

Anlaşıldı dost olduğu

Her tekkeden üst olduğu

Dervişlerin mest olduğu

Rufailer tekkesinde

 

Aşık Ruhsati

Rufai'nin Misli Yoktur

Rufainin misli yoktur Hay

Her dem kerameti çoktur Hay

Daima sözleri Haktır Hay

 

Gider Hakka Hakka Rufailer

Gider Dosta Dosta Kadiriler

 

Çifte sancağın açarlar Hay

Doğrulup Hakka giderler Hay

Daima İllallah derler Hay

 

Ateşte kızar gülümüz Hay

Ebedi yanmaz dilimiz Hay

Seyyid Ahmet’tir pirimiz Hay

 

Ateşte kızar saçımız Hay

Ebedi yanmaz başımız Hay

Yarap affet sen suçumuz Hay

 

Pirimiz ravzaya vardı Hay

Dost Muhammed elin verdi Hay

Merhaba Ya Ahmed dedi Hay

Ruhum Sana Aşık

Rûhum sana âşık sana hayrandır efendim

Bir ben değil âlem sana hayrandır efendim

 

Mahşerde nebîler bile senden medet ister

Rahmet diyen âlemlere rahmandır efendim

 

Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül kovma kapından

Asilere lütfun yüce fermândır efendim

 

Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın

Feryâdı bütün âteş-i sûzandır efendim

 

Ali Ulvi Kurucu

Ruy-i Siyahım

Rûy-i siyâhım ile dergâhe

Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

Cürm ü günâhım ile dergâhe

Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

 

El meded meded, meded Sadeddin

Ene dahilek sultan Sadeddin

 

Durmuş kapunda bunca mürîidân

Serbende âciz baş açık üryân

Birlikte bu muhtar-ı perişân

Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

 

El meded meded, meded Sadeddin

Ene dahilek sultan Sadeddin

 

Şeyh Ahmet Muhtar Efendi

Sadr-ı Cemi Mürselin

Sadr-ı cemi'i mürselin

Sensin Ya Rasulallah

Bedri eflaki yakin

Sensin Ya Rasulallah

 

Allah Ya Allah La İlahe İllallah

Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah

 

Nurun siracı velhac

Alemler sana muhtaç

Sahibi tacı miraç

Sensin Ya Rasulallah

 

Ayine-i rahmani

Nuri paki sübhani

Sırrı seb-ul mesani

Sensin Ya Rasulallah

 

Açan rahi tevhidi

Bula sırrı tevhidi

Hüdai’nin ümidi

Sensin Ya Rasulallah

 

Aziz Mahmud Hüdayi

Salat-ı Kemaliye

Allhümme Salli ve Sellim ve Barik Ala Seyyidina

Muhammedin ve Ala Alihi Adede Kema Lillahi ve Kema Yeli Kubi Kemalihi

 

Allhümme Salli ve Sellim ve Barik Ala Mürşidina

Muhammedin ve Ala Alihi Adede Kema Lillahi ve Kema Yeli Kubi Kemalihi

 

Allhümme Salli ve Sellim ve Barik Ala Esadina

Muhammedin ve Ala Alihi Adede Kema Lillahi ve Kema Yeli Kubi Kemalihi

 

Allhümme Salli ve Sellim ve Barik Ala Hayrulvera

Muhammedin ve Ala Alihi Adede Kema Lillahi ve Kema Yeli Kubi Kemalihi

 

Allhümme Salli ve Sellim ve Barik Ala Şemsüddüha

Muhammedin ve Ala Alihi Adede Kema Lillahi ve Kema Yeli Kubi Kemalihi

 

Allhümme Salli ve Sellim ve Barik Ala Bedrüddüca

Muhammedin ve Ala Alihi Adede Kema Lillahi ve Kema Yeli Kubi Kemalihi

 

Allhümme Salli ve Sellim ve Barik Ala Nurülhüda

Muhammedin Abdike ve Habibike ve Resulike Nebiyyun Ümmiyyun ve Ala

Alihi Adede Kema Lillahi ve Kema Yeli Kubi Kemalihi

Sakın Terk-i Edebden

Sakın terk-i edebden kuy-i Mahbub-i Hüdadır bu

Nazargah-ı ilahidir makam-ı Mustafadır bu

 

Müraat-ı edeb şartiyle gir Nabi bu dergaha

Mutaf-ı Kudsiyadır bu segah-ı enbiyadır bu

 

Urfalı Nâbi

Seher Vakti Bülbüller

Seher vakti bülbüller

Nede güzel öterler

Açınca tüm çiçekler

Birlikte zikrederler

 

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle şifa veren

Lailahe illallah

 

Akşam olur giderler

Boyun büker çiçekler

Kim bilir ne söylerler

Feryad eder bülbüller

 

Sen rıza kapısında

Aman Allah’ım dersen

O alemler sultanı

Lebbeyk kulum demez mi

 

Sen Allahı seversen

Allah seni sevmez mi

Emrince hizmet etsen

Hak ecrini vermezmi

 

Aşık Yunus ne söyler

Söyler de kimler dinler

Bu yollar hakka gider

Gidenler rahat eder

 

Yunus Emre

Seher Vaktinde Zikrullah

Acep lütfun seherinde

Acep lütfun seherinde

Seher vaktinde zikrullah Allah

Seher vaktinde zikrullah

 

Bilene hoş ibadettir

Bilene hoş ibadettir

Rasulün armağanıdır

Hu aşıkların canıdır

 

Seher vaktinde zikrullah Allah

Seher vaktinde zikrullah

 

Bu bir yoldur katı ince

Layıktır kocaya gence

Yeter Yunusa eğlence

Seher vaktinde zikrullah Allah

Seher vaktinde zikrullah

 

Yunus Emre

Sen Derviş Olamazsın

Dervişlik der ki bana

Sen derviş olamazsın

Gel ne diyeyim sana

Sen derviş olamazsın

 

Ya mevlam Hu mevlam

Aşkın bize ver mevlam

Aşkın bize ver mevlam

 

Derviş bağrı taş gerek

Gözü dolu yaş gerek

Koyundan yavaş gerek

Sen derviş olamazsın

 

Dövene elsiz gerek

Sövene dilsiz gerek

Derviş gönülsüz gerek

Sen derviş olamazsın

 

Derviş Yunus gel imdi

Ummanlara dal imdi

Ummana dalmayınca

Sen derviş olamazsın

 

Yunus Emre

Sema Safa Cana Şifa

Dinle sözümü sana direm özge edadır

Derviş olana lazım olan aşk-ı hüdadır

Aşıkın nesi var ise maşuka fedadır

Sema safa cana şifa ruha gıdadır

 

Ey sofu bizim sohbetimiz cana şifadır

Bir curamızı nuşedegör derde devadır

Hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır

Sema safa cana şifa ruha gıdadır

 

Aşk ile gelin talib-i cuyande olalım

Zevk ile safalar sürelim zinde olalım

Hazreti Mevlanaya gelin bende olalım

Sema safa cana şifa ruha gıdadır

Semaver

Semaveri koydum düze

Şeyhim himmet etsin bize

Ehli tarik cümlemize

 

Yan semaver dön semaver

Sende bir hal var semaver

Her dem ağla dön semaver

 

Semaveri kuruyorum

Karşısında duruyorum

Şimdi çayı umuyorum

 

Semaverin rengi aldan

Getir sağdan götür soldan

Derviş kalkmaz çay almadan

 

Semaverin üstü çiçek

Getirin çayları içek

Çay yok ise buradan göçek

 

Semaverin suyu inler

Anlarmısın neler söyler

Daima hakkı zikreyler

 

Semaverin kulpu iki

Kaynadıkça çeker zikri

İçek çayı edek şükrü

 

Semaverin suyu duru

Bardakları nurdan arı

Birer bardak verin bari

 

Semaverin musluğu var

Çoban gibi ıslığı var

Dervişlerle dostluğu var

 

Yan semaver dön semaver

Sende bir hal var semaver

Her dem ağla dön semaver

 

Tahir Karagöz

Sen Hiç Sevdinmi Resulü

Sen hiç sevdin mi Resulü

Sevdin mi mis kokan gülü

Susturma öten bülbülü

Ötsün resul diye diye

Ya Muhammed diye diye

 

Oturupta bir köşede

Yandın mı hiç Muhammede

Ağladın mı bu alemde

Ağla resul diye diye

Ya Muhammed diye diye

 

Muhammedi çok sevdin mi

Hiç selavat getirdin mi

Yanıp yanıp erdin mi

Eri resul diye diye

Ya Muhammed diye diye

 

Vardın mı hiç ravzasına

Kapıldın mı sevdasına

Uyudun mu rüyasına

Uyu resul diye diye

Ya Muhammed diye diye

Sen Seni Bil Sen Seni

Bilmek istersen seni

Cân içte ara cânı

Geç cânından bul ânı

Sen seni bil sen seni

 

Kim bildi hak halini

Ol dedi sıfâtını

Anda gördü zâtını

Sen seni bil sen seni

 

Bayram özünü bildi

Bileli anda buldu

Bulalı kendi oldu

Sen seni bil sen seni

 

Hacı Bayram Veli

Seni Ben Severim

Seni ben severim candan içeru

Yolun vardır bu erkandan içeru

 

Şeriat tarikat yoldur varana

Hakikat marifet ondan içeru

 

Süleyman kuş dili bilir dediler

Süleyman var Süleyman‘dan içeru

 

Beni bende deme ben bende değilem

Bir ben vardır bende benden içeru

 

Kesildi takatim dizde derman yok

Bu ne mezhep imiş dinden içeru

 

Yunusun sözleri hundur ateştir

Kapında kul var Sultandan içeru

 

Gördüğüm düşmüdür yoksa hayalmi

Delilsiz gidilmez yollar harami

Delilim Kur'andır pirim Geylani

 

Uyuma der bana Mevlam Sultan Evliya

Hiç yatma der bana mevlam Sultan Evliya

 

Yunus Emre

Serveri Ser Bülendimiz

Serveri ser bülendimiz

Hazreti pir efendimiz

Şahidi şah levendimiz

Hazreti pir efendimiz

 

Ya Sadettin Ya Cibavi

Edrikni Şey’enlillah

Allah Allah Allah Allah

Hak La İlahe İllallah

 

Fahri cihan o serverin

Varisi oldu hayberin

Bendesidir Muhammedin

Hazreti pir efendimiz

 

Cezbe-i Mustafa ile

Saldı cihana velvele

Anda okur mukabele

Hazreti pir efendimiz

 

Sâdi Bey

Settar Allah İllallah

Hidayete ermişiz rabbimizdir bir Allah

Huzurunu bulmuşuz rabbimizdir bir Allah

 

Settar Allah illallah Gaffar Allah illallah

La ilahe illallah Muhammed Resulullah

 

Şirke karşı koyarız küfre karşı koyarız

Aşkullahla doyarız rabbimizdir bir Allah

 

Rasulünü görmüşüz rabbimizi sevmişiz

Muhibbi ehli şevkiz rabbimizdir bir Allah

 

Muhibbi Sefer Dal

Sevdim Seni Mabuduma

Sevdim seni mabuduma

Canan diye sevdim

Bir ben değil alem sana

Hayran diye sevdim

 

Evlad-ı yalden geçerek

Ravzana geldim

Ahlakını met etmede

Kuran diye sevdim

 

Mahşerde nebiler bile

Senden medet ister

Gül yüzlü melekler sana

Hayran diye sevdim

 

Kurbanın olam şahı Rasul

Kovma kapından

Didarına müştak olacak

Yezdan diye sevdim

 

Cemalî

Sevgi Baht Olmuş

Sevgi baht olmuş ezelden bize

Sizde bir türlü bizde türlü(Hay)

Alaca düşmüş gördüğümüze

Sizde bir türlü bizde bir türlü(Hay)

 

Donandı dağlar bahar olunca

Gölgem kayboldu gönlüm dolunca(Hay)

Allah’ı sevmek ömrün boyunca

Sizde bir türlü bizde türlü(Hay)

 

İstemem versen cihan varını

Gönlüm nakşetti güle yarını(Hay)

Her yüzde görmek dost didarını

Sizde bir türlü bizde türlü(Hay)

 

Ey oğul birdir kap değişse su

Varlık bir gölge benlik bir pusu

Ne diyelim ki Rabbin duygusu

Sizde bir türlü bizde türlü(Hay)

 

İbrahim Yurtören

Seyreyle Güzel

Seyreyle güzel Kudret-i Mevlâ neler eyler

Allah’a sığın, Adl-i Taalâ neler eyler

 

Meyl eylemezem gayrisine Hazreti Hak'tan

Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım

 

Kuddûsî’ye vahşet gölüben cümle sivadan

Der her ne ki ağyar var ise andan usandım

 

Ahmet Kuddusi Baba

Seyreyleyüb Yandım

Seyreyleyüb yandım mah cemaline

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın cananısın ya Muhammed

 

Kevser dudakları bilmem ne söyler

Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler

Daha tıfıl iken ümmetin diler

 

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın cananısın ya Muhammed

 

Fehmi derki canda cananımız var

Peygemberi ahir zamanımız var

Gönüller derdine dermanımız var

 

Fehmî

Solmadan Bağın

Solmadan bağın

Geçmeden çağın

Yakıp çerağın

Yandır ocağın

 

Allah ya Allah

Mabudum Allah

 

Gözün aç ey can

Hakkı gör ayan

Aşk oduna yan

Artırıp dağın

 

Ey can bülbülü

Bula gör gülü

La mekan ili

Olsun durağın

 

Nur olup zahir

Geldi mezahir

Hakkı’ya ahir

Hakdır durağın

 

İsmail Hakkı Bursevi

Sordum Sarı Çiçeğe

Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba annem babam topraktır.
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

Sordum sarı çiçeğe evlat kardeş var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba evlat kardeş yapraktır.
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

Sordum sarı çiçeğe niçin boynun eğridir
Çiçek eydür derviş baba özüm Hakka doğrudur
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

Sordum sarı çiçeğe niçin benzin sarıdır
Çiçek eydür derviş baba ölüm bize yakındır
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

Sordum sarı çiçeğe size ölüm var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba ölümsüz yer var mıdır?
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

Sordun sarı çiçeğe sen kimin ümmetisin
Çiçek eydür derviş baba Muhammed ümmetiyim
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

Sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin?
Çiçek eydür derviş baba sen Yunus değil misin?
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

 

Yunus Emre

Sultan Abdülkadir'in

Aşk ile ol Aşıkı

Sıdk ile ol sadıkı

Matlubu sultanidir

Sultan Abdülkadirin

Hak La İlahe İllallah

 

Devlet dilersen devlet

İzzet dilersen izzet

Eşiğinde pür hizmet

Sultan Abdülkadirin

Hak La İlahe İllallah

 

Aşık olan ülfete

Uzak demez Bağdat’a

Kadri piri ziyaret

Sultan Abdülkadirin

Hak La İlahe İllallah

 

Eşrefoğlu Rumi

Dervişlerin mahremi

Evliyalar serveri

Sultan Abdülkadirin

Hak La İlahe İllallah

 

Eşrefoğlu Rumi

Sultanım Kurbanım

Seherlerde öten bülbül

Sultanıma selam götür

Yanıyorum ben aşkıyla

Nolur bir haber getir

Sultanım Allah

 

Sultanım kurbanım

Ben sana hayranım

 

Seherlerde esen rüzgar

Sultanıma haber götür

Bitti tükendi dertlerim

Nolur bir haber getir

Sultanım Allah

 

Kervan kervan giden yolcu

Sultanıma selam götür

Himmet etsinde geleyim

Buralarda durulmuyor

Sultanım Allah

Sultanul Evliya

Sultanul Evliya

Ahmeder Rufai

Varisul Enbiya

Ahmeder Rufai

 

Günahkar kullarız

Acı halimize

Lütfeyle sen bize

Ahmeder Rufai

 

Meşrebimdir benim

Mezhebimdir benim

Sultanımdır benim

Ahmeder Rufai

 

Sıdk ile Ol demde

Ağla seherlerde

Yetişir her yerde

Ahmeder Rufai

Şema Yanan Pervaneler

Şema yanan pervaneler

Gelsin beraber yanalım

Derde düşen divaneler

 

Gelsin beraber yanalım

Gelsin bir hoşça dönelim

 

Gel gardaş gel gel sende yan

Yaş yerine dökelim kan

Hak cemalin isteyen can

 

Gelsin beraber yanalım

Gelsin bir hoşça dönelim

 

Yanmaktır bizim karımız

Mahfeyleriz hep varımız

Dervişlerdir yarenimiz

 

Gelsin beraber yanalım

Gelsin bir hoşça dönelim

Şem'a Yanan Pervaneler

 

Şem’a yanan pervâneler

Gelin beraber yanalım

Aşka düşen divâneler

Gelin beraber yanalım

 

Yanmaktır bizim kârımız

Harcedelim hep varımız

Pervâneler yâranımız

Gelin beraber yanalım

 

Gel şehzade gel sende yan

Yaş yerine dökelim kan

Hak cemalin isteyen can

Gelin beraber yanalım

 

Tariklerin kıtmiriyem

Âlimlerin ben ömriyem

Sadık Baki Kadiriyem

Gelin beraber yanalım

 

Sadık Baki

Şem’a-i Nûr-i Ahmed’e

Şem’a-i Nûr-i Ahmed’e

Cibrîller pervâne döner

Nur Cemâl-i Muhammed’e

Kudsîler pervâne döner

 

Zikret Allah-u Ekber’i

Yâd eyle gel peygamberi

Rehber eyle sen Hayder’i

Dervîşler pervâne döner

 

Abdülkadir’in devleti

Nakşibendiler himmeti

Mollâ-yı Rûm saltanatı

Sâlikler pervâne döner

 

Feyzi Muhammed’den almış

Deryâ-yı Tevhîd’e dalmış

Zevk ile hayrette kalmış

Hayrânlar pervâne döner

 

Lutfî kalbe inci eker

Emtâr-ı hikmeti döker

Güneş gurub fecri söker

Yıldızlar pervâne döner

 

Alvarlı Efe

Şeyhimin İlleri

Şeyhimin illeri uzaktır yolları

Açılmış gülleri dermeye kim gelir Ya Hû

 

Şeyhimin özünü severim sözünü

Mübarek yüzünü görmeye kim gelir Ya Hû

 

Şeyhimin ilinde asası elinde

Şeyhimin yolunda olmaya kim gelir Ya Hû

 

Şeyhimin şem'ine, bu canım pervane

Saladır aşıklar yanmağa kim gelir Ya Hû

 

Ah ile vefalar zevk ile sefalar

Bu yolda cefalar çekmeye kim gelir Ya Hû

 

Ah ile gözyaşı yunusun haldaşı

Zehr ile şol aşı yemeye kim gelir Ya Hû

 

Yunus Emre

Şeyhin Şahı Cihan Banı

Şeyhin şahı cihan banı risale şahı zi unvan

Muhammeddir Muhammeddir Muhammeddir Muhammeddir(sav)

Muhammeddir Muhammeddir Muhammeddir Muhammeddir(sav)

 

Cihar yar-ı Ebu Bekr-u Ömer Osman Ali hergah

Muhammeddir Muhammeddir Muhammeddir Muhammeddir(sav)

Muhammeddir Muhammeddir Muhammeddir Muhammeddir(sav)

Şol Benim Şeyhimi

Şol benim şeyhimi

Görmeye kim gelir

Zevk ile sefalar

Sürmeye kim gelir

 

Şeyhimin illeri

Uzaktır yolları

Açılmış gülleri

Dermeye kim gelir

 

Şeyhimin özünü

Severim sözünü

Mübarek yüzünü

Görmeye kim gelir

 

Şeyhimin ilinde

Asası elinde

Mübarek yolunda

Ölmeye kim gelir

 

Yunus Emre

Şol Cennetin Irmakları

Şol cennetin ırmakları

Akar Allah deyu deyu

Çıkmış İslam bülbülleri

Öter Allah deyu deyu

 

Salınır tuba dalları

Kur’an okur hem dilleri

Cennet bağının gülleri

Kokar Allah deyu deyu

 

Yunus Emrem var yanına

Koma bugünü yarına

Yarın hakkın divanına

Varsam Allah deyu deyu

 

Yunus Emre

Şu Benim Divane Gönlüm

Şu benim divane gönlüm

Yine hubdan huba düştü

Mah cemalin şulesinden

Çalkalanıp göle düştü

 

Ah ben nidem şeyhim nidem

Yaralıyam kime gidem

Ya halim kime arz edem

 

Felek bir gün cana kıyar

Sizi kabtan kaba koyar

Kimi atlas libas giyer

Şükür bize aba düştü

 

Kul yusufundur bu demler

Akıttım dideden nemler

Benim çektiğim sitemler

Yardan bana caba düştü

 

Kul Yusuf

Taleal Bedru Aleyna

Taleal bedru aleynâ

Min seniyyâti-il vedâ

Vecebe’ş-şükrü aleynâ

Mâ deâ lillahi dâ’

 

Eyyühel meb’usü fînâ

Ci’te bi’l-emri’l muta

Ci’te şerrafte’l- Medîne

Merhabâ yâ hayra da

 

Ente şemsun ente bedrun

Ente nûrun âlâ nûr

Ente misbe hassüreyya

Ya habîbi ya Rasul

Taştı Rahmet Deryası

Taştı rahmet deryası

Gark oldu cümle ası

Dört kitabın manası

La ilahe illallah

 

Erenlerin durağı

Yakın eder ırağı

Arşın kürsün direği

La ilahe illallah

 

Gönülleri bol eyler

Dağı taşı yol eyler

Sultanları kul eyler

La ilahe illallah

 

Yunus bunu der idi

Yanar dilde aşk odu

Mevlanın güzel adı

La ilahe illallah

 

Yunus Emre

Tedbirini Terk Eyle

Tedbirini terk eyle

Takdiri Hüdânındır

Sen yoksun o benlikten

Hep vehm-i gümânındır

 

Aşıkta keder neyler

Gam halkı cihanındır

Koyma kadehi elden

Söz piri müganındır

 

Birden bire bul aşkı

Bu tuhfe bulanındır

Devrân olalı devrân

Erbâb‐ı safânındır

 

Alçağa akar sular

Pây-i hümâ düş mest ol

Pür cûş olayım dersen

Gâlip gibi ser-mest ol

 

Şeyh Galip Dede

Tende Canım

Tende canım canda cananımdır

Allah hu diyen

Dilde sırrım sırda subhanımdır

Allah hu diyen

 

Desti kudretle yazılmış

Yüzüne agahı hak

Gönlümün tahtında sultanımdır

Allah hu diyen

 

Geceler ta subh olunca

İnletir bu dert beni

Gönlümün tahtında sultanımdır

Allah hu diyen

 

Yere göğe sığmayan

Bir mü’minin kalbindedir

Katremin içinde ummanımdır

Allah hu diyen

 

Her kişiye kendinden

Yakın olandır zatıdır

Ey Niyazi dilde mihmanımdır

Allah hu diyen

 

Niyazi Mısri

Tesbih Elimde

Tesbih elimde elimde

Zikir dilimde dilimde

Mahşer yerinde de Allah

Allah isterim

 

Allah isterim

Bir yol gösterin

Cenneti alada Allah

Cemal isterim

 

Tesbihim beyaz beyaz

Ederim niyaz niyaz

Yatmaz uyumaz Allah

Allah isterim

 

Tesbihim kare kare

Eylerim nare nare

Derdime çare Allah

Allah isterim

Tevbe Ettik Zenbimizle

Tevbe ettik zenbimizle

Tövbemizi kabul eyle

Tut Allahım elimizden

Tövbemizi kabul eyle

 

Durmadık hiç sözümüzde

Dil utanır ağzımızda

Yaş kalmadı gözümüzde

Tövbemizi kabul eyle

 

Şerri atıp hayra geldik

Durduk gayrı sana geldik

Huzuruna böyle geldik

Tövbemizi kabul eyle

 

Günahımız hadden çoktur

Sırtımızda ağır yüktür

Senden gayrı ilah yoktur

Tövbemizi kabul eyle

Tevbeye Gel Tevbeye

Gözünü aç imdi uyan

Tevbeye gel tevbeye

Gaflet uykusuna yan

Tevbeye gel tevbeye

 

Eşrefoğlu Rumi sen

Nefsine ver tevbeyi

Nefsin eyle Müslüman

Tevbeye gel tevbeye

 

Eşrefoğlu Rumi

Tevhid Etsin Dilimiz

Tevhid etsin dilimiz illallah hu

Pak olsun hem kalbimiz illallah hu

Sırlar görsün gözümüz illallah hu

 

La ilahe illallah hu La ilahe illallah

 

Dervişler tevhid eder illallah hu

Kalbin pasını siler illallah hu

Erenler yolun güder illallah hu

 

Tevhid iman tapusu illallah hu

Gider narın korkusu illallah hu

Açar cennet kapusu illallah hu

 

Nureddinin yolunda illallah hu

Fahri her an kapında illallah hu

Gece gündüz dilinde illallah hu

 

Muhibbi Sefer Dal

Tevhide Gel Tevhide

Buyruğun tut Rahmânın tevhide gel tevhide

Tâzelensin imanın tevhide gel tevhide

 

Sen seni ne sanırsın fâniye dayanırsın

Hoş bir gün uyanırsın tevhide gel tevhide

 

Yaban yerlere bakma canın odlara yakma

Her gördüğüne akma tevhide gel tevhide

 

Hüdâi'yi gûş eyle aşka gelip cûş eyle

Bu kevserden nûş eyle tevhide gel tevhide

 

Aziz Mahmud Hüdayi

Tevhidin Kapısı

Tevhidin kapısını

Açar derviş olanlar

Tevhid nurun gönlüne

Saçar derviş olanlar

 

İmanlı gönülleri

Kur-an okur dilleri

Güzeli çirkinleri

Seçer derviş olanlar

 

Şeref ile şan ile

Hakka bağlı can ile

Ahrete iman ile

Göçer derviş olanlar

 

Sonsuz hayat orada

Nail olur murada

Şol firdevsi alada

Yaşar derviş olanlar

 

Mehmet eren ne dedi

Haktan iste mededi

Şol cennette ebedi

Yaşar derviş olanlar

Uçun Kuşlar

Uçun kuşlar Medineye

Ya Muhammed diye diye

Selam götürün Nebiye

Ya Muhammed diye diye

 

Yürü gönlüm Medineye

Can olur Şeyda bülbüle

Getir aşkını sen dile

Ya Muhammed diye diye

 

Bulut geçer katar katar

İçlerinde gözyaşım var

Varıp medineye yağar

Ya Muhammed diye diye

Uyur İdik Uyardılar

Uyur idik uyardılar

Diriye saydılar bizi

Koyun olduk söz anladık

Sürüye saydılar bizi

 

Sürülüp kasaba gittik

Kanarayı mesken tuttuk

Canı Hakka teslim ettik

Ölüye Saydılar Bizi

 

Halimizi hal eyledik

Yolumuzu yol eyledik

Her çiçekten bal eyledik

Arıya Saydılar Bizi

 

Yürüdük yola dizildik

Bal olup şerbet ezildik

İnce elekten süzüldük

Doluya saydılar bizi

 

Derviş Yunus o dünyada

Keramet vardır insanda

O dünyada bu dünyada

Dervişe saydılar bizi

 

Yunus Emre

Uyurken Seyrimde

Uyurken seyrimde kalktım ağlayu

Hakkın divanına elim bağlayu

Şeyhime varsam ağlayu ağlayu

 

Yeşil alem ile gelir Muhammed

Allahümme salli salli ala Muhammed

 

Hurmadan nalini var ayağında

Taze güller açmış al yanağında

Rasulü Allah’ım göster rüyamda

 

Yeşil alem ile gelir Muhammed

Allahümme salli salli ala Muhammed

 

Yunus Emre der ki dünya yalandır

Güvenme malına malın talandır

Seherde dervişe uyku haramdır

 

Yeşil alem ile gelir Muhammed

Allahümme salli salli ala Muhammed

 

Yunus Emre

Vakti Seherde

Vakt-i seherde

Düştüğüm yerde

Açılır perde

Derman sendedir

 

Düşmüşüm kaldır

Ağlarım güldür

Minnetim oldur

Derman sendedir

 

Benim biçare

Yürek pür pare

Kaldım avare

Derman sendedir

 

Nefs-i zalimi

Sundum elimi

Gözle halimi

Derman sendedir

 

Derviş Himmet'e

Derdi firkate

Çare vuslata

Derman sendedir

 

Bolulu Aşık Himmet

Varıp Dergahına

Varıp dergahına selam vereyim

Kabul eder ise bende gireyim

Manevi murada orda ereyim

Sultanlar sultanı benim efendim

Gidemem gayriya bağlandı bendim

 

Varıp dergahına olayım talip

Hasta gönlümüze olsun ol tabib

Bizden razı olsun ol Rasul Habib

Sultanlar sultanı benim efendim

Gidemem gayriya bağlandı bendim

 

Varıp dergahına diyelim Allah

Üstadımın adı Hacı Abdullah

Şefaatin kesme Ya Rasulallah

Sultanlar sultanı benim efendim

Gidemem gayriya bağlandı bendim

 

Varıp dergahına sereyim postu

Gönül arzuluyor sevgili dostu

Hakka vasıl etmek ihvanı kastı

Sultanlar sultanı benim efendim

Gidemem gayriya bağlandı bendim

Vasılı Feyzi Hüdayız

Vasıl-ı feyzi Hüdayız

Halveti Uşşakıyız,

Hak-i pay-i Mustafayız

Halveti Uşşakıyız

 

Mekteb-i irfandan aldı

Ders-i aşkı tıflı dil

Ehl-i aşka pişüva'yız

Halveti Uşşakıyız

 

Hazreti Pirin eşiğine

Hakine yüz süreli

Hamdülillah pür safayız

Halveti Uşşakıyız

 

Sebilci Hüseyin Efendi

Veysel Karani

Hakkın Habibinin sevgili dostu

Yemen illerinde Veysel Karani

Söylemez yalanı yemez haramı

Yemen ilerinde Veysel Karani

 

Anasından doğdu dünyaya geldi

Melekler altına kanadın yaydı

Resulun hırkasın tacını giydi

Yemen illerinde Veysel Karani

 

Anasından destur aldı durmadı

Kabe yollarını geçti boyladı

Vardı ol resulu evde bulmadı

Yemen illerinde Veysel Karani

 

Elinde asası hurma dalından

Eğninde hırkası deve yününden

Asla hata gelmez onun dilinden

Yemen ilerinde Veysel Karani

 

Peygamber mescitten evine geldi

Veyisin nurunu kapıda gördü

Sordu Fatımaya eve kim

Yemen illerinde Veysel Karani

Ya imamer Rusli

Ya imamerrusli ya ya ya senedi

Ente Babullahi mutemedi

Febi dünya ya vel Ahireti

Ya Resulallahi Huz biyedi

 

Mêraet Aynü’l Ve Leysettera

Bi’settahe Fîl Verâ Beşerah

Hayru Men fevkas Serais’sera

Tâhirul Ehlaki Vesşiyemi

 

Ve salatullahi lem teseli

Leke tuhteme deake veli

Nazraten ekremmerusuli

Nebtekillahi vel ebedi

Ya Rabbi Aşkın Ver Bana

Ya Rabbi aşkın ver bana

Hu diyeyim döne döne

Aşkın ile yane yane

Hu diyeyim döne döne

 

Derde düşdüm eyyüb gibi

Çaha düştüm Yusuf gibi

Ağlayayım Yakub gibi

Hu diyeyim döne döne

 

Seyyid Nizamoğlu kuldur

İster ağlat ister güldür

Aşkın ile gönlüm doldur

Hu diyeyim döne döne

 

Seyyid Nizamoğlu

Yâ Seyyid Ahmed Bedevi

Şeribtü bi ke'si üns ünsi, min tin ül hamreti

 

Ah Ya sakin tanta ya Seyyid ya Ahmed,

Ya Hu ya Bedevi, Aman ya Bedevi,

Ya şeyh el arab ya Seyyid ya Ahmed,

Ya Hu ya Bedevi…

 

Ente Ahmed, ül Bedevi, Bedevi,

Kutb ül Kutb ül, bilâ hâfa

 

Ah ya sakin tanta ya Seyyid ya Ahmed,

Ya Hu Ya Bedevi, Aman ya Bedevi,

Ya şeyh el arab ya Seyyid ya Ahmed,

Ya Hu ya Bedevi…

Yâ Vâsi'al Mağfiret

Yâ vâsi'al mağfiret

Hâlime senden meded

Ya sabıkal merhamet

Halime senden meded

 

Kapuna geldim garip

Maksudun eyle nasip

Ente semial mücib

Halime senden meded

 

Gayri kapu bilmezem

Sırrı ayan kılmazam

Kapundan ayrılmazam

Halime senden meded

 

Hakkı'yı red eyleme

Yolunu sed eyleme

Lafzını ad eyleme

Halime senden meded

 

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Yalvar Kul Allah'a Yalvar

Canı gönülden seversen

Yalvar kul Allaha yalvar

Maksuda ermek istersen

Yalvar kul Allaha yalvar

 

Hak Ya Rab

Yalvar kul Allaha yalvar

 

Yalvara hep gör yalvara

Varmayasın yüzü kara

Ümmet isen Muhammed’e

Yalvar kul Allaha yalvar

 

Geceler uykudan uyan

Gizli sırlar olsun ayan

Mahrum kalmaz Allah diyen

Yalvar kul Allaha yalvar

 

Tanı sen kendini tanı

Niçin yarattı hak seni

Düşünüben hatimeni

Yalvar kul Allaha yalvar

 

Yunus zikredip Hak deyu

Yürü maksudun dileyu

Hem inleyu hem ağlayu

Yalvar kul Allaha yalvar

 

Yunus Emre

Yan Yüreğim Yan

Yan yüreğim yan

Görki neler var

Bu halk içinde

Bize gülen var

 

Koy gülen gülsün

Hak bizi bilsin

Gafiller bilsin

Hakkı seven var

 

Bu yol uzundur

Menzili çoktur

Geçidi yoktur

Derin sular var

 

Her kim pervane

Gelsin meydane

Kıyamaz cane

Kimde hüner var

 

Yunus sen burda

Meydan isteme

Meydanlar içinde canım

Merdaneler var

 

Yunus Emre

Yardım Eyle Kıyamette

Ya Rabbena Ya Rabbena

Yardım eyle kıyamette

Vağfirlena zünübena

Yardım eyle kıyamette

 

Şu dünyada yoktur vefa

Gelen çeker cevr-ü cefa

Ey Hak Habibi Mustafa

Yardım eyle kıyamette

 

Yunus Emre

Yel Esmeyince

Yel esmeyince kar erimez

Üstad olmayınca derviş gülmez

Ağlıyor kalbim niçin gülmez

Garip gönlüm seni arzular

 

Bugün seni göremedim

Hatam nedir bilemedim

Cemalin görmeye geldim

Garip gönlüm seni arzular

 

Cemaline aşkla daldım

Kendimi ummanda sandım

Hayali aşka aldandım

Garip gönlüm seni arzular

 

Bilal babamın cananı

İlmü ledünün irfanı

Gariplerin tek sultanı

Garip gönlüm seni arzular

Yeşil Kubbe Görünür

Yaklaştıkça yeşil kubbe görünür

Kubbeyi görenler yere serilir

Çağrışarak selat selam verilir

Merhem sürülmedi kardeş yaram sızılar

Hasta gönlüm Medineyi arzular

 

Bugün Hüccac Medineye derilir

Hacı beratları ele verilir

Ravzayı Muhammed şimdi görülür

Merhem sürülmedi kardeş yaram sızılar

Hasta gönlüm Medineyi arzular

 

Aşıklara Bağdat uzak olurmu

Hayır kervanına tuzak olurmu

Duyulurda gayrı durmak olurmu

Merhem sürülmedi kardeş yaram sızılar

Hasta gönlüm Medineyi arzular

Yol Üstünde Oturur

Yol üstünde oturur

Yola giren dervişler

Ahretten haber verir

Yola giren dervişler

 

Asaları elinde

Himmet kuşağı belinde

Rabbin yâdı dilinde

Allah diyen dervişler

 

Günahım çok yol vermez

Dostlar dermansız bulmaz

Gözde yaşı kurumaz

Yaşı akan dervişler

 

Sırrı ile söylerler

Dile hikmet düzerler

Aşk ile can gezerler

Rengi sarı dervişler

Yunus Diye

İçimde bir dertli bülbül

Öter Yunus Yunus diye

Söz bahçemde her gün bir gül

Biter Yunus Yunus diye

 

Yunus Yunus Yunus Yunus

Yunus Yunus Yunus Yunus

 

Gündüz bir dert gece bir dert

Bilemedim ah nice bir dert

Sol böğrüme ince bir dert

Batar Yunus Yunus diye

 

Ey dost artık ne dersen de

Geldim bu dergaha ben de

Şol başaklar yel esende

Yatar Yunus Yunus diye

 

Yunus Emre

Yusuf Gibi Kuyulara

Yusuf gibi kuyulara

Düşer oldum, Düşer oldum

Yunus gibi “Hu Hu!”larla

Pişer oldum, Pişer oldum

 

Kanatlandı gönül kuşum

Üstadıma vurulmuşum

Ben Mevlaya yol bulmuşum

Gider oldum, Gider oldum

 

Aşk oduyla yana yana

Varsam Hakk’ın huzuruna

Bengisuyu kana kana

İçer oldum. İçer oldum

 

Zeynel gitti kaldı huyu

Mevla’yadır gayri sonu

Muhabbetle sevda gülü

Derer oldum, Derer oldum

Yüzün Nurun Hüdadır

Yüzün nuru hüdadır Yâ Muhammed

Sana canlar fedadır Yâ Muhammed

 

Ebubekir"i görenler olur aşık

Ömer zahir hüdadır Yâ Muhammed

 

Bu resm ile okur Kur-an"ı Osman

İlimkân-ı hayadır Yâ Muhammed

 

Kudret katar eden küffara gaza

Ali El-Mürteza"dır Yâ Muhammed

 

Nesimi ümmetin eyle şefaat

Kapında bir gedadır Yâ Muhammed

 

Nesimî

Yüzünü Gördüm Dedim Elhamdülillah

Yüzün gördüm dedim Elhamdülillah

Boyun gördüm okudum Kulhüvallah

 

Müselsel zülfünü gördüm muammer

Mukavves kaşların, Nasrun minallah

 

Cemâlin görmüşüm ayrılmağım yok

Eğer inanmazsan Vallahi billah

 

Benim gönlüm sana hayran oluptur

Ne kim Cebbar kılır Elhükmü lillah

 

Otuz iki huruf oldu visâlin

Visâlindir visâlindir eyvallah

 

Nesîmî kıldıysa bir kat-i tövbe

Nasuhî tövbesi Tübtü illallah

 

Nesimi