Hikmetli Sözleri

112

Cahilin sofusu, şeytanın maskarası olur.

* * *

Allah Resülünün sünnetinin ihyasında gevşeklik göstermeyiniz.

* * *

Allah (cc) ve Resulüne (sav) olan sevginin kemal bulması ancak ‘AŞK’ ile olur. Âşık, sevdiğine tam manası ile bağlı olur. Canını, malını, hayatını, her şeyini onun yolunda feda eder. Aşk, perdeleri yırtmaktır, sırları keşfetmektir.

* * *

Hayatta yaptığımız en basit hatanın bile hesabını birilerine veriyor iken bu koca ömrün hesabını vermeyeceğimizi düşünmek ne kadar abestir.

* * *

Ruh terbiye edilmemiş olursa o sevmesini bilmez. O zaman beden sevgisi akla ve kalbe hükmeder. Bu nefsanî bir sevgidir. Akıl sevgisi önde olursa kalbe, bedene ve ruha hükmeder, kişi dünyayı sever. Ama bir Mürşid-i Kamile intisab olursa, o zaman akıl gerçeği bulur. Beden Allah’ın (cc) rızasına göre çalışır ve yaşar. Allah’ı (cc) zikrettikçe de sevgi akıldan bedene gelir, bedenden göze ve kulağa gelir, oradan dile gelir. Dilden kalbe iner. Kalpten ruha sirayet eder. Zamanla ruh, bütün her şeyi ihata eder. Ruh sevgisi ön plana çıkar ve ruh her şeye yön verir.

* * *

Yaratılmış olan mahlûkatın her birinin bir temayülü vardır. İnsan fıtraten Allah’ı (cc) bilmek ve bulmak için yaratılmıştır. İnsanlarda “ Elest” hitabını, yani Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin bizlere ilk hitabını duyurduğu o sese duyulan özlemi ruh algılar, fakat bunu kimi kadında, kimi parada, kimi de içki şişesinin dibinde arar. Ama ne kadar elde etmiş olsa da içindeki o boşluğu dolduramaz. İnsanların aradığını bulabilmesi ancak Kur’an ve sünnete tâbi olmakla olur.

* * *

Gerçekten âşık olan kimse, sevdiğinden başkasını göremez ve işitemez olur. Ona ne zaman bir şey sorulsa, hep düşündüğü sevgilisi olduğu için, sadece ondan bahseder.

* * *

Allah-u Teâlâ’ya karşı tam bir teslimiyet gösterirseniz, yaratılmış olandan asla korkmazsınız.

* * *

Gelen misafirler, rızıklarıyla gelirler. Bir tanesini yer, dokuz tanesini bırakırlar. Evinize misafir geldiği zaman; üç ihlâs bir Fatiha okuyun. Rızkınızın çoğalmasına, bereketlenmesine vesile olur.

* * *

Sakın kimseye halinizi belli etmeyin. Çünkü Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri, kulunu bazen varlıkla, bazen de yoklukla imtihan eder. Önemli olan, her şeyin O’ndan geldiğine rıza gösterip, her halimizde şükretmektir

* * *

Evladım, gençliklerinde sürekli insanları tenkit edip, eleştiren kişiler yaşlandıkları zaman, bunama hastalığına yakalanırlar. Onun için hiç kimseyi bir hatasından veya bir özründen dolayı ayıplamayın.

* * *

Siz çocuklarınıza kırmızı elbise giydirmemeye dikkat edin. Zira bunlar nazarı çeker. Mümkün mertebe, mavi renklerde elbise giydirin, nazarı karşılar.

* * *

Sizler, çocuklarınıza kötü temennilerde bulunmayın, çocuğunuz duvara veya yüksek bir yere çıkınca, oradan düşersin veya yoldan karşıya geçerken, arabaya çarpılırsın vs. demeyiniz. İyi temennilerde bulunun. Düşmeyesin, Allah (cc) muhafaza etsin gibi. Zira Allah-ü Teâlâ Hazretleri kul neyi temenni ederse, onu yaratır.

* * *

Sizler başınıza bir sıkıntı bir dert geldiğine; “Ya Rabbi sana şükürler olsun” demeyin. Bu o verdiği sıkıntı için Allah-ü Teâlâ’ya teşekkür etmek olur ki devamını da isterim manasına gelir. Verdiği bolluk ferahlık gibi durumlarda şükredin çünkü siz şükrettikçe Mevla arttırır.

* * *

amaz mü’minin miracı, Allah’a (cc) vuslat kapısıdır, Namazı kılan “Allah’ı (cc) seviyorum” diyordur. Namaz kılmıyorsan Miracı, Allah’a (cc) gitme yolunu kapatmışsın, demektir.

* * *

Fakirleri sevelim, fakirlere yardım edelim. Kırık kalplerdedir Allah’ın sevgisi…

* * *

Resulullah’ı göremezsiniz; kocanıza itaat edin! Gine göremezseniz, incittiklerinizle barışın! Gine Göremezseniz cömertlik yapın!

* * *

Kardeşim ben seni kalben çok seviyorum deyin. Çünkü onun kalbine senin sevgin girer.

* * *

Âşık Abdullah sararıp solma, Gelen Mevla’dan başkasından bulma! Sevdiğin bir yere çok gidip gelme; Kesilir muhabbet, itibar olmaz…

* * *

Ruhu sultanlaştırmak lazım! Ruha yön vermek lazım! Ruhu olgunlaştırmak lazım! Ruhu eğitmek lazım!

* * *

Kalbiniz nurlanmazsa; ne hakkı ne batılı ayıramazsınız.

* * *

Nefsimiz firavundan da nefsimiz ebu cehilden de kötü! Allah’ı sevmenin yolu nefsânî fıtratı bilmek ve onu önlemektir.

* * *

Kalplerimiz “Nazargâhı İlahi”dir.

* * *

Muhammed’i seven Muhammed’den bahseder, zikri seven zikirden bahseder, Allah’ı seven Allah’tan bahseder, evliyayı seven evliyadan bahseder ama diğer nar ehline geldi mi hiç dokunmaz.

* * *

İhlâs olsa aşk olmasa, amel olsa aşk olmasa, Kur’an olsa aşk olmasa, âlim olsa aşk olmasa, müderris olsa aşk olmasa bir işe yaramaz

* * *

Aşk olsun, aşkınız nur olsun, Allah cümlenizden razı olsun.

* * *

Her şeyin başı AŞK! AŞK! AŞK!

* * *

Huzur ancak “Zikir” ile olur.

* * *

Allah’ı sevelim, Allah’ı da sevdirelim. Muhammed’i sevelim, Muhammed’i de sevdirelim. Yolumuzu sevelim, yolumuzu da sevdirelim.

* * *

Allah’ı zikrettiğinizde hem kalbiniz hem diliniz güzel olur. Dil kalbin tezgâhtarı, kalpte ne varsa dil onu söyler.

* * *

Allah’ı sevmek imandan, Peygamberi sevmek İslam’dan, eşini sevmek nefisten çocuğunu sevmek şefkat ve merhametten…

* * *

Hiç kimseyi incitmeyin, incinin, size ne derlerse desinler ‘‘EYVALLAH”deyin…

* * *

Müslüman başkasının ayıbını görmez, örter.

* * *

Camileri süsleyen cemaatlerdir; Bülbül olmayınca kafes neye yarar, altından bile olsa…

* * *

Allah’ın kapısında veziri yok! Herhangi bir yere gittiğimiz zaman, hemen adamları karşılar, randevu alın, şu saatte gelin der ama Allah’ın kapısında veziri yok…

* * *

Hayvanlar dâhil herkes Kuran’ı anlar, kendince…

* * *

Bugün insanların bozulması Peygamber nurunun azlığından değil, İnsanların Sünnet’e uymamasındandır.

* * *

Dert Çekmeden Bal Yenmez

* * *

Aklım Allah, Fikrim Allah, Daim Allah, İllallah…

* * *

Zulmeden insan hem dünyada hem de Ahiret’te pişman olur!

* * *

Allah’ı sevmenin alâmeti emirlerini tutmak, Peygamberi sevmenin alâmeti hüsnü ahlâk!

* * *

İhlâs yaptığın bir iyiliğe karşılık beklememektir. Siz İnsanlara İyilik yapın, Allah bilir.

* * *

Kötülüğe geldi mi pek çok, iyiliğe geldi mi engel çok!

* * *

Nasıl bal arısı bal yaparsa, eşek arısı da vazifesini yapacak. Eşek Arısı hem bal arısını sokar, hem balını yer, hem de insanı sokar

* * *

Kim Allah’ı zikrederse, kim Allah’ı severse, Allah onu sever.

* * *

Nefse Göstereceğiz; Allah’ın yolunu, Kuran’ın yolunu, şeytanın ve nefsin yolunu…

* * *

Namaza gevşek davranmayın! Devamlı abdest tazeleyin! Namaz Vuslattır. Allah’ı sevmeye, yönelmeye, kavuşmaya en yakın namazdır.

* * *

Allah’ın kapısını çalalım, Allah’tan başka gidecek kapı yok.

* * *

Kişinin sevdiğini görmesi lazım, şeyhini seven şeyhini görmeli, pirini seven pirini görmeli, peygamberini seven peygamberini görmeli, Kuran’ı seven Kuran’ı görmeli.

* * *

İnsan dünyada şunlar üzere imtihan edilir: İllet, Gıllet, Zillet

* * *

Bir kişi vardır, soru sormak istediğinde sorusunun cevabını alır. Bir kişi vardır, soru sorarak öğretmek ister, oda sorup öğrenir. Bir kişi vardır, mahcup etmek için sorar mahcup olur.

* * *

Bir ev kurulmuyor; Başlanmayınca! Bir kimse veli olmaz; Taşlanmayınca! Bir kul murada ermez; Sabretmeyince!

* * *

İyiliğe iyiliği, HER adam yapar, İyiliğe kötülüğü, ŞER adam yapar, Kötülüğe iyiliği, ER adam yapar.

* * *

Zikrullah bir nurdur. Onu sönmekten koruyan cam fanus ise sohbet ve ilimdir. Eğer ilminizi geliştirmezseniz, iki ayaklı bir şeytan nurunuzu üfleyip söndürür.

* * *

Dikkat ediniz! Kişi güneşe yüzünü döndü mü, gölgesi arkasında kalır. Artık o nereye giderse gitsin, gölgesi hep peşinden gelir. Lakin kişi güneşe arkasını dönerse gölgesi hep önünde kalır. Ne kadar uğraşsa da gölgesini yakalayamaz. İşte bunun gibi, insan, Allah’a yüzünü dönerse; mal-mülk, aile ve çoluk çocuğu aynı gölgesi gibi onun peşinden koşar. Fakat kişi Allah’a arkasını dönerse o kişi mal ve iyalim peşinden ne kadar koşarsa koşsun, gölgesini tutamayacağı gibi onlara nail de olamaz.

* * *

Herkes gül ben yonca, herkes evliya Ben onların hizmetçisiyim…